mozilla

Revision 124630 of XULRunner

  • Revision slug: XULRunner
  • Revision title: XULRunner
  • Revision id: 124630
  • Created:
  • Creator: JasnaPaka
  • Is current revision? Ne
  • Comment Dopřeložení stránky.

Revision Content

XULRunner tutoriál
Krátký úvod do XULRunner.
XULRunner je běhové prostředí Mozilla, které může být použito pro zavádění XUL+XPCOM aplikací, které jsou bohaté jako Firefox či Thunderbird. Poskytuje mechanismus pro instalaci, aktualizaci a odinstalaci těchto aplikací. XULRunner též poskytuje libxul, což je řešení, které umožňuje embedding technologií Mozilla do jiných projektů či produktu.

Dokumentace v češtině...

TBD

Zobrazit vše...

Dokumentace v angličtině...

XULRunner tutoriál
Krátký úvod do XULRunner.
{{mediawiki.interwiki('en', 'XULRunner:Deploying_XULRunner_1.8', 'Nasazování XULRunneru 1.8')}}
XULRunner 1.8 je stabilní ukázková vývojářská verze. Tento článek vysvětluje, jak může být použita pro vývoj XUL aplikací v produkčním prostředí.
{{mediawiki.interwiki('en', 'XULRunner_Hall_of_Fame', 'Chodba slávy XULRunneru')}}
Přehled všech dostupných aplikací založených na XULRunneru.
{{mediawiki.interwiki('en', 'Category:XULRunner:Examples', 'Příklady aplikací')}}
Příklady jednoduchých aplikací postavených na XULRunneru, které můžete použít.
{{mediawiki.interwiki('en', 'XULRunner:What_XULRunner_Provides', 'Co XULRunner poskytuje')}}
{{mediawiki.interwiki('en', 'XULRunner_FAQ', 'XULRunner FAQ')}}

{{mediawiki.interwiki('en', 'Category:XULRunner', 'Zobrazit vše...')}}

Vydané verze

XULRunner 1.8.0.4 je stabilní ukázková vývojářská verze, založena na stejném kódu jako Firefox 1.5.0.4. Je k dispozici v angličtině pro Windows, Mac OS X, aLinux. Prosím, přečtěte si {{mediawiki.interwiki('en', 'XULRunner_1.8.0.4_Release_Notes', 'poznámky k vydání')}} o instalaci, odinstalaci a o dalších informacích.

Komunita

{{wiki.template('SeznamDiskuzí', [ "dev-platform", "mozilla.dev.platform" ])}}

Související témata

XUL

Categories

Interwiki Language Links


{{ wiki.languages( { "en": "en/XULRunner", "es": "es/XULRunner", "fr": "fr/XULRunner", "ja": "ja/XULRunner", "pl": "pl/XULRunner" } ) }}

Revision Source

<p>
</p>
<div class="callout-box"><b><a class="external" href="http://blogs.acceleration.net/ryan/archive/2005/05/06/1073.aspx">XULRunner tutoriál</a></b><br>
Krátký úvod do XULRunner.</div>
<div><b>XULRunner</b> je běhové prostředí Mozilla, které může být použito pro zavádění XUL+XPCOM aplikací, které jsou bohaté jako Firefox či Thunderbird. Poskytuje mechanismus pro instalaci, aktualizaci a odinstalaci těchto aplikací. XULRunner též poskytuje libxul, což je řešení, které umožňuje embedding technologií Mozilla do jiných projektů či produktu.</div>
<table class="topicpage-table">
<tbody><tr><td>
<h4 name="Dokumentace_v_.C4.8De.C5.A1tin.C4.9B..."> <a href="Special:Tags?tag=XULRunner&amp;language=cs">Dokumentace v češtině...</a> </h4>
<p>TBD
</p><p><span class="alllinks"><a href="Special:Tags?tag=XULRunner&amp;language=cs">Zobrazit vše...</a></span>
</p>
<h4 name="Dokumentace_v_angli.C4.8Dtin.C4.9B..."> <a href="Special:Tags?tag=XULRunner&amp;language=cs">Dokumentace v angličtině...</a> </h4>
<dl><dt> <a class="external" href="http://blogs.acceleration.net/ryan/archive/2005/05/06/1073.aspx">XULRunner tutoriál</a>
</dt><dd> <small>Krátký úvod do XULRunner.</small>
</dd></dl>
<dl><dt> {{mediawiki.interwiki('en', 'XULRunner:Deploying_XULRunner_1.8', 'Nasazování XULRunneru 1.8')}}
</dt><dd> <small>XULRunner 1.8 je stabilní ukázková vývojářská verze. Tento článek vysvětluje, jak může být použita pro vývoj XUL aplikací v produkčním prostředí.</small>
</dd></dl>
<dl><dt> {{mediawiki.interwiki('en', 'XULRunner_Hall_of_Fame', 'Chodba slávy XULRunneru')}}
</dt><dd> <small>Přehled všech dostupných aplikací založených na XULRunneru.</small>
</dd></dl>
<dl><dt> {{mediawiki.interwiki('en', 'Category:XULRunner:Examples', 'Příklady aplikací')}}
</dt><dd> <small>Příklady jednoduchých aplikací postavených na XULRunneru, které můžete použít.</small>
</dd></dl>
<dl><dt> {{mediawiki.interwiki('en', 'XULRunner:What_XULRunner_Provides', 'Co XULRunner poskytuje')}}
</dt></dl>
<dl><dt> {{mediawiki.interwiki('en', 'XULRunner_FAQ', 'XULRunner FAQ')}}
</dt></dl>
<p><span class="alllinks">{{mediawiki.interwiki('en', 'Category:XULRunner', 'Zobrazit vše...')}}</span>
</p>
</td>
<td>
<h4 name="Vydan.C3.A9_verze"> Vydané verze </h4>
<div class="note">
<p>XULRunner 1.8.0.4 je stabilní ukázková vývojářská verze, založena na stejném kódu jako Firefox 1.5.0.4. Je k dispozici v angličtině pro <a class="external" href="http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/xulrunner/releases/1.8.0.4/win32/en-US/xulrunner-1.8.0.4.en-US.win32.zip">Windows</a>, <a class="external" href="http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/xulrunner/releases/1.8.0.4/mac/en-US/xulrunner-1.8.0.4.en-US.mac.dmg">Mac OS X</a>, a<a class="external" href="http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/xulrunner/releases/1.8.0.4/linux-i686/en-US/xulrunner-1.8.0.4.en-US.linux-i686.tar.gz">Linux</a>. Prosím, přečtěte si {{mediawiki.interwiki('en', 'XULRunner_1.8.0.4_Release_Notes', 'poznámky k vydání')}} o instalaci, odinstalaci a o dalších informacích.
</p>
</div>
<ul><li> Noční sestavení: <a class="external" href="http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/xulrunner/nightly/latest-mozilla1.8.0/">stable-1.8.0branch</a> <a class="external" href="http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/xulrunner/nightly/latest-trunk/">unstable-trunk</a>
</li></ul>
<h4 name="Komunita"> Komunita </h4>
<p>{{wiki.template('SeznamDiskuzí', [ "dev-platform", "mozilla.dev.platform" ])}}
</p>
<ul><li> <a class="external" href="irc://irc.mozilla.org/#xulrunner">#xulrunner on irc.mozilla.org</a>
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'XULRunner:Community', 'Other community links...')}}
</li></ul>
<h4 name="Souvisej.C3.ADc.C3.AD_t.C3.A9mata"> Související témata </h4>
<dl><dd> <a href="cs/XUL">XUL</a>
</dd></dl>
</td></tr></tbody></table>
<p><span class="comment">Categories</span>
</p><p><span class="comment">Interwiki Language Links</span>
</p><p><br>
</p>{{ wiki.languages( { "en": "en/XULRunner", "es": "es/XULRunner", "fr": "fr/XULRunner", "ja": "ja/XULRunner", "pl": "pl/XULRunner" } ) }}
Revert to this revision