mozilla

Compare Revisions

XULRunner

Change Revisions

Revision 124630:

Revision 124630 by JasnaPaka on

Revision 124631:

Revision 124631 by FunTomas on

Title:
XULRunner
XULRunner
Slug:
XULRunner
XULRunner
Tags:
XUL, XULRunner, Všechny_kategorie
XUL, XULRunner, Všechny_kategorie
Content:

Revision 124630
Revision 124631
n40                {{mediawiki.interwiki('en', 'XULRunner:Deploying_n40                {{ mediawiki.interwiki('en', 'XULRunner:Deploying
>XULRunner_1.8', 'Nasazování XULRunneru 1.8')}}>_XULRunner_1.8', 'Nasazování XULRunneru 1.8') }}
n48                {{mediawiki.interwiki('en', 'XULRunner_Hall_of_Fan48                {{ mediawiki.interwiki('en', 'XULRunner_Hall_of_F
>me', 'Chodba slávy XULRunneru')}}>ame', 'Síň slávy XULRunneru') }}
n56                {{mediawiki.interwiki('en', 'Category:XULRunner:En56                {{ mediawiki.interwiki('en', 'Category:XULRunner:
>xamples', 'Příklady aplikací')}}>Examples', 'Příklady aplikací') }}
n64                {{mediawiki.interwiki('en', 'XULRunner:What_XULRun64                {{ mediawiki.interwiki('en', 'XULRunner:What_XULR
>nner_Provides', 'Co XULRunner poskytuje')}}>unner_Provides', 'Co XULRunner poskytuje') }}
n69                {{mediawiki.interwiki('en', 'XULRunner_FAQ', 'XULn69                {{ mediawiki.interwiki('en', 'XULRunner_FAQ', 'XU
>Runner FAQ')}}>LRunner FAQ') }}
n73              <span class="alllinks">{{mediawiki.interwiki('en', n73              <span class="alllinks">{{ mediawiki.interwiki('en',
>'Category:XULRunner', 'Zobrazit vše...')}}</span>> 'Category:XULRunner', 'Zobrazit vše...') }}</span>
n82                XULRunner 1.8.0.4 je stabilní ukázková vývojářskán82                XULRunner 1.8.0.4 je stabilní ukázková vývojářská
> verze, založena na stejném kódu jako Firefox 1.5.0.4. Je k dispo> verze, založena na stejném kódu jako Firefox 1.5.0.4. Je k dispo
>zici v angličtině pro <a class="external" href="http://ftp.mozill>zici v angličtině pro <a class="external" href="http://ftp.mozill
>a.org/pub/mozilla.org/xulrunner/releases/1.8.0.4/win32/en-US/xulr>a.org/pub/mozilla.org/xulrunner/releases/1.8.0.4/win32/en-US/xulr
>unner-1.8.0.4.en-US.win32.zip">Windows</a>, <a class="external" h>unner-1.8.0.4.en-US.win32.zip">Windows</a>, <a class="external" h
>ref="http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/xulrunner/releases/1.>ref="http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/xulrunner/releases/1.
>8.0.4/mac/en-US/xulrunner-1.8.0.4.en-US.mac.dmg">Mac OS X</a>, a<>8.0.4/mac/en-US/xulrunner-1.8.0.4.en-US.mac.dmg">Mac OS X</a>, a<
>a class="external" href="http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/x>a class="external" href="http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/x
>ulrunner/releases/1.8.0.4/linux-i686/en-US/xulrunner-1.8.0.4.en-U>ulrunner/releases/1.8.0.4/linux-i686/en-US/xulrunner-1.8.0.4.en-U
>S.linux-i686.tar.gz">Linux</a>. Prosím, přečtěte si {{mediawiki.i>S.linux-i686.tar.gz">Linux</a>. Prosím, přečtěte si {{ mediawiki.
>nterwiki('en', 'XULRunner_1.8.0.4_Release_Notes', 'poznámky k vyd>interwiki('en', 'XULRunner_1.8.0.4_Release_Notes', 'poznámky k vy
>ání')}} o instalaci, odinstalaci a o dalších informacích.>dání') }} o instalaci, odinstalaci a o dalších informacích.
n93              {{wiki.template('SeznamDiskuzí', [ "dev-platform", n93              {{ SeznamDiskuzí("dev-platform", "mozilla.dev.platf
>"mozilla.dev.platform" ])}}>orm") }}
n97                <a class="external" href="irc://irc.mozilla.org/#n97                <a class="link-irc" href="irc://irc.mozilla.org/#
>xulrunner">#xulrunner on irc.mozilla.org</a>>xulrunner">#xulrunner on irc.mozilla.org</a>
n99              <li>{{mediawiki.interwiki('en', 'XULRunner:Communitn99              <li>{{ mediawiki.interwiki('en', 'XULRunner:Communi
>y', 'Other community links...')}}>ty', 'Other community links...') }}
t122    </p>{{ wiki.languages( { "en": "en/XULRunner", "es": "es/XULRt122    </p>{{ languages( { "en": "en/XULRunner", "es": "es/XULRunner
>unner", "fr": "fr/XULRunner", "ja": "ja/XULRunner", "pl": "pl/XUL>", "fr": "fr/XULRunner", "ja": "ja/XULRunner", "pl": "pl/XULRunne
>Runner" } ) }}>r" } ) }}

Back to History