mozilla

Revision 124528 of XUL

  • Revision slug: XUL
  • Revision title: XUL
  • Revision id: 124528
  • Created:
  • Creator: Jsf
  • Is current revision? Ne
  • Comment překlepy

Revision Content

{{wiki.template('PotřebujePřeložit')}}

{{mediawiki.interwiki('en', 'XUL_Tutorial', 'XUL tutoriál')}}
Tutoriál, který vám pomůže se začátky v XULu. Tento tutoriál byl původně umístěn na serveru XULPlanet.
XUL (XML User Interface Language) je jazyk založený na XML. Používá se v aplikacích Mozilla a umožňuje tvorbu multiplatformních rich-aplikací, které mohou (či nemusí) být spouštěny z Internetu. Tyto aplikace jsou snadno modifikovatelné alternativním textem, grafikou a rozvržením. Mohou být tedy rychle upravovány či lokalizovány pro různé trhy. Weboví vývojáři, kteří již ovládají dynamické HTML (DHTML), se naučí XUL rychle a mohou tak rychle začít s tvorbou aplikací. Otevřete tabulku v XULu ve Firefoxu či jiném prohlížeči založeném na Gecku pro zobrazení demo ukázek vytvořených v XULu.

Dokumentace v češtině

TBD

Zobrazit vše...


{{mediawiki.interwiki('en', 'Category:XUL', 'Dokumentace v angličtině')}}

{{mediawiki.interwiki('en', 'XUL_Reference', 'Příručka XUL')}}
Podívejte se také na MDC dokumentaci na {{mediawiki.interwiki('en', 'Preferences_System', 'prefwindow')}}.
{{mediawiki.interwiki('en', 'The_Joy_of_XUL', 'Radost ze XULu')}}
Popisuje klíčové vlastnosti a komponenty XULu.
{{mediawiki.interwiki('en', 'Adapting_XUL_Applications_for_Firefox_1.5', 'Přizpůsobujeme XUL aplikace Firefoxu 1.5')}}
Přehled změn ve {{mediawiki.interwiki('en', 'Firefox_1.5', 'Firefoxu 1.5')}}, které se dotýkají vývojářů v XULu.
{{mediawiki.interwiki('en', 'XUL:Template_Guide', 'Příručka šablon v XULu')}}
A detailed guide on XUL templates, which is a means of generating content from a datasource.
{{mediawiki.interwiki('en', 'XUL_Overlays', 'XUL Overlays')}}
Článek o XUL overlays. Overlays jsou používány k popisu doplňků ke UI. Poskytují mocný mechanismus pro rozšiřování a úpravám existujících XUL aplikací.

{{mediawiki.interwiki('en', 'Category:XUL', 'Zobrazit vše...')}}

Komunita

  • Zobrazit fóra Mozilly...

{{wiki.template('SeznamDiskuzí', [ "dev-tech-xul", "mozilla.dev.tech.xul" ])}}

Nástroje

Zobrazit vše...

Související témata

JavaScript, XBL, CSS, RDF, Rozšíření, XULRunner

Categories

Interwiki Language Links


{{ wiki.languages( { "en": "en/XUL", "es": "es/XUL", "fr": "fr/XUL", "ja": "ja/XUL", "pl": "pl/XUL" } ) }}

Revision Source

<p>
{{wiki.template('PotřebujePřeložit')}}
</p>
<div class="callout-box"><b>{{mediawiki.interwiki('en', 'XUL_Tutorial', 'XUL tutoriál')}}</b><br>
Tutoriál, který vám pomůže se začátky v XULu. Tento tutoriál byl původně umístěn na serveru <a class="external" href="http://www.xulplanet.com">XULPlanet</a>.</div>
<div><b>XUL</b> (XML User Interface Language) je jazyk založený na <a href="cs/XML">XML</a>. Používá se v aplikacích Mozilla a umožňuje tvorbu multiplatformních rich-aplikací, které mohou (či nemusí) být spouštěny z Internetu. Tyto aplikace jsou snadno modifikovatelné alternativním textem, grafikou a rozvržením. Mohou být tedy rychle upravovány či lokalizovány pro různé trhy. Weboví vývojáři, kteří již ovládají dynamické HTML (<a href="cs/DHTML">DHTML</a>), se naučí XUL rychle a mohou tak rychle začít s tvorbou aplikací.
Otevřete <a class="external" href="http://www.hevanet.com/acorbin/xul/top.xul">tabulku v XULu</a> ve Firefoxu či jiném prohlížeči založeném na <a href="cs/Gecko">Gecku</a> pro zobrazení demo ukázek vytvořených v XULu.</div>
<table class="topicpage-table">
<tbody><tr><td>
<h4 name="Dokumentace_v_.C4.8De.C5.A1tin.C4.9B"> <a href="Special:Tags?tag=XUL&amp;language=cs">Dokumentace v češtině</a> </h4>
<p>TBD
</p><p><span class="alllinks"><a href="Special:Tags?tag=XUL&amp;language=cs">Zobrazit vše...</a></span>
</p><p><br>
</p>
<h4 name="Dokumentace_v_angli.C4.8Dtin.C4.9B"> {{mediawiki.interwiki('en', 'Category:XUL', 'Dokumentace v angličtině')}} </h4>
<dl><dt> {{mediawiki.interwiki('en', 'XUL_Reference', 'Příručka XUL')}}
</dt><dd> <small>Podívejte se také na MDC dokumentaci na {{mediawiki.interwiki('en', 'Preferences_System', 'prefwindow')}}.</small>
</dd></dl>
<dl><dt> {{mediawiki.interwiki('en', 'The_Joy_of_XUL', 'Radost ze XULu')}}
</dt><dd> <small>Popisuje klíčové vlastnosti a komponenty XULu.</small>
</dd></dl>
<dl><dt> {{mediawiki.interwiki('en', 'Adapting_XUL_Applications_for_Firefox_1.5', 'Přizpůsobujeme XUL aplikace Firefoxu 1.5')}}
</dt><dd> <small>Přehled změn ve {{mediawiki.interwiki('en', 'Firefox_1.5', 'Firefoxu 1.5')}}, které se dotýkají vývojářů v XULu.</small>
</dd></dl>
<dl><dt> {{mediawiki.interwiki('en', 'XUL:Template_Guide', 'Příručka šablon v XULu')}}
</dt><dd> <small>A detailed guide on XUL templates, which is a means of generating content from a datasource.</small>
</dd></dl>
<dl><dt> {{mediawiki.interwiki('en', 'XUL_Overlays', 'XUL Overlays')}}
</dt><dd> <small>Článek o XUL overlays. Overlays jsou používány k popisu doplňků ke UI. Poskytují mocný mechanismus pro rozšiřování a úpravám existujících XUL aplikací.</small>
</dd></dl>
<p><span class="alllinks">{{mediawiki.interwiki('en', 'Category:XUL', 'Zobrazit vše...')}}</span>
</p>
</td>
<td>
<h4 name="Komunita"> Komunita </h4>
<ul><li> Zobrazit fóra Mozilly...
</li></ul>
<p>{{wiki.template('SeznamDiskuzí', [ "dev-tech-xul", "mozilla.dev.tech.xul" ])}}
</p>
<ul><li> <a class="external" href="http://xulplanet.com/forum/">Fóra na XULPlanet</a>
</li><li> <a class="external" href="irc://irc.mozilla.org/xul">#xul na irc.mozilla.org</a>
</li></ul>
<h4 name="N.C3.A1stroje"> Nástroje </h4>
<ul><li> <a class="external" href="http://ted.mielczarek.org/code/mozilla/extensiondev/">Extension developer's extension</a> (featuring a Live XUL Editor)
</li><li> <a class="external" href="http://www.extensionsmirror.nl/index.php?showtopic=751">Postranní lišta XULRef</a>
</li><li> <a href="cs/DOM_Inspektor">DOM Inspektor</a>
</li></ul>
<p><span class="alllinks"><a href="Special:Tags?tag=XUL:Nástroje&amp;language=cs">Zobrazit vše...</a></span>
</p>
<h4 name="Souvisej.C3.ADc.C3.AD_t.C3.A9mata"> Související témata </h4>
<dl><dd> <a href="cs/JavaScript">JavaScript</a>, <a href="cs/XBL">XBL</a>, <a href="cs/CSS">CSS</a>, <a href="cs/RDF">RDF</a>, <a href="cs/Roz%c5%a1%c3%ad%c5%99en%c3%ad">Rozšíření</a>, <a href="cs/XULRunner">XULRunner</a>
</dd></dl>
</td></tr></tbody></table>
<p><span class="comment">Categories</span>
</p><p><span class="comment">Interwiki Language Links</span>
</p><p><br>
</p>{{ wiki.languages( { "en": "en/XUL", "es": "es/XUL", "fr": "fr/XUL", "ja": "ja/XUL", "pl": "pl/XUL" } ) }}
Revert to this revision