mozilla

Compare Revisions

XUL

Change Revisions

Revision 124526:

Revision 124526 by Milos.kroulik on

Revision 124527:

Revision 124527 by Met on

Title:
XUL
XUL
Slug:
XUL
XUL
Tags:
XUL, Všechny_kategorie, Potřebuje_přeložit
XUL, Všechny_kategorie, Potřebuje_přeložit
Content:

Revision 124526
Revision 124527
t15      <b>XUL</b> (XML User Interface Language) je jazyk založení t15      <b>XUL</b> (XML User Interface Language) je jazyk založený 
>na <a href="cs/XML">XML</a> používaný v aplikacích Mozilla, který>na <a href="cs/XML">XML</a>. Používá se v aplikacích Mozilla a um
> umožňuje tvorbu pestrých multiplatformních aplikací, které mohou>ožňuje tvorbu multiplatformních rich-aplikací, které mohou (či ne
> (či nemusí) být spouštěny z Internetu. Tyto aplikace jsou snadno>musí) být spouštěny z Internetu. Tyto aplikace jsou snadno modifi
> konfigurovatelné alternativním textem, grafikou a rozvržením. Mo>kovatelné alternativním textem, grafikou a rozvržením. Mohou být 
>hou být tedy rychle upravovány či lokalizovány pro různé trhy. We>tedy rychle upravovány či lokalizovány pro různé trhy. Weboví výv
>boví vývojáři, kteří již ovládají dynamické HTML (<a href="cs/DHT>ojáři, kteří již ovládají dynamické HTML (<a href="cs/DHTML">DHTM
>ML">DHTML</a>), se naučí XUL rychle a mohou tak rychle začít s tv>L</a>), se naučí XUL rychle a mohou tak rychle začít s tvorbou ap
>orbou aplikací. Otevřete <a class="external" href="http://www.hev>likací. Otevřete <a class="external" href="http://www.hevanet.com
>anet.com/acorbin/xul/top.xul">tabulku v XULu</a> ve Firefoxu či j>/acorbin/xul/top.xul">tabulku v XULu</a> ve Firefoxu či jiném pro
>iném prohlížeči založeném na <a href="cs/Gecko">Gecku</a> pro zob>hlížeči založeném na <a href="cs/Gecko">Gecku</a> pro zobrazení d
>razení demo ukázek vytvořených v XULu.>emo ukázek vytvořených v XULu.

Back to History