Compare Revisions

XSL Results extension - XSLT 2.0

Change Revisions

Revision 143413:

Revision 143413 by Mibla on

Revision 143414:

Revision 143414 by Mibla on

Title:
XSL Results extension - XSLT 2.0
XSL Results extension - XSLT 2.0
Slug:
XSL_Results_extension_-_XSLT_2.0
XSL_Results_extension_-_XSLT_2.0
Tags:
XSLT, Všechny_kategorie, Potřebuje_zkontrolovat_překlad
XSLT, Všechny_kategorie, Potřebuje_zkontrolovat_překlad
Content:

Revision 143413
Revision 143414
n7    <h3 name="Pro_u.C5.BEivatele">n7    <h3 id="Pro_u.C5.BEivatele" name="Pro_u.C5.BEivatele">
n16    <h3 name="Pro_v.C3.BDvoj.C3.A1.C5.99e">n16    <h3 id="Pro_v.C3.BDvoj.C3.A1.C5.99e" name="Pro_v.C3.BDvoj.C3.
 >A1.C5.99e">
n20      Zatímco je možné využívat přístupu, který je obsažen v kódun20      Zatímco je možné využívat přístupu, který je obsažen v kódu
> tohoto addonu/pluginu, přidání podpory pro XSLT 2.0 do vlastního> tohoto addonu/pluginu, přidání podpory pro XSLT 2.0 do vlastního
> rozšíření (nebo také XQuery v Saxon-B nebo XPath) je v tuto dobu> rozšíření (nebo také XQuery v Saxon-B nebo XPath) je v tuto dobu
> poměrně komplikované. Obzvlášť pro někoho kdo perfektně neovládá> poměrně komplikované, obzvlášť pro někoho kdo perfektně neovládá
> Javu, neboť velmi důležitým faktem je, že je chyba v LiveConnect> Javu. Zejména kvůli faktu, že LiveConnect obsahuje chybu ve zpra
> s try-catch blocky, takže to vyžaduje někoho, kdo napíše vlastní>cování try-catch bloků, je nutné napsat vlastní obalové třídy v J
> Java wrapper třídy, spíše než se spoléhat na try-catch blocky v >avě, spíše než se spoléhat na zpracování try-catch bloků v Javasc
>Javascriptu (jinak by kód mohl selhat při střetnutí s Java výjimk>riptu (jinak by kód mohl selhat při výskytu Java výjimky a nebyl 
>ou a byl by do restartu nepoužitelný).>by znovu použitelný až do restartu).
n23      Dokud tato chyba není opravena, aby odkryla celé API, museln23      Pokud tato chyba nebude opravena, pro poskytnutí celého API
> by někdo alespoň přepsat celou public třídu, která má na starost>, by bylo nutné přepsat alespoň všechny veřejné (public) třídy, a
> zpracování výjimek na straně Javy a vrátit chybový řetězec nebo >by zpracovávaly výjimky na straně Javy na straně Javy a vracely c
>objekt, aby na straně Javascriptu mohla být <strong>deal with any>hybový řetězec nebo objekt, aby si na straně Javascriptu mohla po
> errors</strong> při zpracování XSLT (nebo XQuery). Nicméně, wrap>radit s veškerými chybami, k nimž by došlo při zpracování XSLT (n
>per (nebo přímo přepsání kódu Saxon{{ mediawiki.external('u') }})>ebo XQuery). Nicméně, wrapper (nebo přímo přepsaný kód Saxonu) by
> by také musel <strong>take into account</strong>, <em>aby když v> také musel zohlednit, že kdyby metoda vracela objekt, měl by být
>rátí získaný objekt, měl by být tento objekt také obalen (wrapped> tento objekttaké obalen (wrapped) dalším objektem, tak aby mohl 
>) dalším objetkem, tak aby mohl vrátit chybovou hlášku, na událos>vracet chybové zprávy, v případě, že se Javascript pokusí ovlivni
>t, kterou se Javascript pokusí postoupit Java objektu a vrátil(a)>t Java objekt a je vrácena výjimka.
> výjimku</em>. 
n26      Totéž asi způsobuje <strong>to lagging</strong> podpora Javn26      Také asi kvůli zaostávající podporě Javy na Mac(u), kód nyn
>y na Mac(u), kód nyní na Mac(u) nefunguje. Nicméně, jestliže někd>í na Mac(u) nefunguje. Nicméně, jestliže někdo zběhlý v Javě může
>o <strong>familiar with Java</strong> může zkompilovat Saxon-B v > zkompilovat Saxon-B v Javě verze 5 (spíše něž jeho aktuální směs
>Java 5 (spíše něž jeho vlastní <strong>mixture of JDK 1.4 and 5</> verzí JDK 1.4 a 5, autor knihovny Saxon-B poukazuje, že tím by s
>strong>, autor knihovny Saxon-B poukazuje, že by tohle mohlo daný>e mohl tento problém vyřešit. Rád uvítám každého Java vývojáře, k
> problém vyřešit. Jakýkoli Java vývojář, který by mi pomohl to op>terý by mi (autorovi rozšíření XSL Results) pomohl to opravit). M
>ravit je vítám (autor addonu the XSL Results)). Můžete mi zanecht>ůžete mi zanechat vzkaz na <a class="external" href="/p?title=Tal
>e vzkat na <a class="external" href="/p?title=Talk:XSLT_2.0" titl>k:XSLT_2.0" title="p?title=Talk:XSLT_2.0">diskuzní stránce</a>.
>e="p?title=Talk:XSLT_2.0">diskuzní stránce</a>. 
t29      Nejsem si jist v předkladu označený tučným písmem a kurzívot29      Článek v originální znění naleznete na této <a class="exter
>u. Článek v originální změní naleznete na této <a class="external>nal" href="/en/docs/XSLT_2.0" title="en/docs/XSLT_2.0">stránce</a
>" href="/en/docs/XSLT_2.0" title="en/docs/XSLT_2.0">stránce</a>.>>.

Back to History