mozilla
Your Search Results

  XSLT elementy

   

  XSLT elementy

  Jsou zde dva typy elementu, které zde budeme probírat: elementy nejvyšší úrovně (top-level elements) a instrukce (instructions). Element nejvyšší úrovně se musí nacházet jako přímý potomek právě jednoho z elementů <xsl:stylesheet> nebo <xsl:transform>. Instrukce, na druhou stranu, je spojena se šablonou. Element <xsl:stylesheet> může obsahovat několik elementů <xsl:template>(ale i další elementy nejvyšší úrovně). Třetím typem elementu, o kterém se zde nepojednává, je tzv doslovné vstupní elementy (literal result element - LRE). LRE se také zobrazují v šabloně. Skládá se elementu, které není procesní instrukcí, anebo rozšiřujícím elementem (extension element) a XSLT processor jej musí prokopírovat tak-jak-je do výsledného dokumentu, např. <hr> element v konverzi do výsledného dokumentu HTML.

  Poznámka, jakýkoli atribut v LRE a omezená množina XSLT elementů také může obsahovat atribut s hodnotou xpath. Tento atribut obsahuje hodnotu typu string, jež obsahuje vložený XPath výraz, který specifikuje hodnotu atributu. V run-time je výraz vyhodnocen a výsledek je nahrazen XPath výrazem. Např., předpokládejme tuto proměnnou "<tt>image-dir</tt>", která je definována takto:

  <xsl:variable name="image-dir">/images</xsl:variable>

  Výraz bude vyhodnocen a může být umísťen uvnitř chlupatých závorek:

  <img src="{$image-dir}/mygraphic.jpg"/>

  Výsledek by měl být následující:

  <img src="/images/mygraphic.jpg"/>

  Následující seznam elementů obsahuje popis, seznam syntaxe, seznam požadovaných a nepovinných atributů, dále pak popis typu a pozice, který je zdrojem W3C Recommendation a vysvětluje rozsah aktualní podpory, kterou poskytuje Gecko-based aplikace.

  Seznam elementů nejvyšší úrovně

  Elementy, kt. můžou a některé i musí* být potomky elementu <xsl:stylesheet> poznámka: seznam dle W3C Recommendation 16 November 1999 (neznám podporu ze stranky Mozilla :( )

  • xsl:attribute-set
  • xsl:decimal-format
  • xsl:import*
  • xsl:include*
  • xsl:key
  • xsl:namespace-alias
  • xsl:output*
  • xsl:param
  • xsl:preserve-space
  • xsl:strip-space
  • xsl:template*
  • xsl:variable
  • xsl:script (workdraft XSLT 1.1 specifikace)
  Seznam XLST instrukcí

  Document Tags and Contributors

  Contributors to this page: teoli, Tomascejka
  Last updated by: teoli,