Revision 124102 of XML

  • Revision slug: XML
  • Revision title: XML
  • Revision id: 124102
  • Created:
  • Creator: Majda
  • Is current revision? Ne
  • Comment první verze

Revision Content

Tutoriál XML
XML tutoriál na w3schools.com.
XML (eXtensible Markup Language, česky rozšiřitelný značkovací jazyk) je obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. Umožňuje snadné vytváření konkrétních značkovací jazyků pro různé účely a široké spektrum různých typů dat. {{template.Ref("one")}}

{{mediawiki.interwiki('en', 'Category:XML', 'Dokumentace v angličtině')}}

{{mediawiki.interwiki('en', 'XML_Introduction', 'Úvod do XML')}}
Krátký článek představující XML a některé z jeho možných využití.
{{mediawiki.interwiki('en', 'XML_in_Mozilla', 'XML v Mozille')}}
Mozilla má dobrou podporu XML. Poporuje několik dopořučení a návrhů od World Wide Web Consortium (W3C), které spadají do oblasti XML, a další související technologie.
{{mediawiki.interwiki('en', 'XML_Extras', 'XML Extras')}}
Modul XML Extras obsahuje několik funkcí, které umožňují vývojářům pohlížet na XML nejen jako na další formát dokumentů, ale jako na data.
{{mediawiki.interwiki('en', 'Using_XML_Data_Islands_in_Mozilla', 'Použití datových ostrovů XML v Mozille')}}
Jedna z užitečných funkcí Internet Exploreru je možnost propojit data s ovládacími prvky HTML ve stránce pomocí datových ostrovů XML.

{{mediawiki.interwiki('en', 'Category:XML', 'Zobrazit vše...')}}

Komunita

  • Zobrazit fóra Mozilly...

{{template.DiscussionList("dev-tech-xml", "mozilla.dev.tech.xml")}}

Nástroje

{{mediawiki.interwiki('en', 'Category:XML:Tools', 'Zobrazit vše...')}}

Související témata

AJAX, CSS, DOM, JavaScript, XSLT, XUL

{{template.Note("one")}} Tento popis XML byl získán z clánku o XML na Wikipedii.Categories

Interwiki Language Links

{{ wiki.languages( { "zh-cn": "cn/XML", "de": "de/XML", "es": "es/XML", "fr": "fr/XML", "it": "it/XML", "ja": "ja/XML", "pl": "pl/XML", "pt": "pt/XML" } ) }}

Revision Source

<p>
</p>
<div class="callout-box"><b><a class="external" href="http://www.w3schools.com/xml/default.asp">Tutoriál XML</a></b><br>
XML tutoriál na <a class="external" href="http://www.w3schools.com">w3schools.com</a>.</div>
<div>XML (eXtensible Markup Language, česky rozšiřitelný značkovací jazyk) je obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. Umožňuje snadné vytváření konkrétních značkovací jazyků pro různé účely a široké spektrum různých typů dat. {{template.Ref("one")}}</div>
<table class="topicpage-table">
<tbody><tr><td>
<h4 name="Dokumentace_v_angli.C4.8Dtin.C4.9B"> {{mediawiki.interwiki('en', 'Category:XML', 'Dokumentace v angličtině')}} </h4>
<dl><dt> {{mediawiki.interwiki('en', 'XML_Introduction', 'Úvod do XML')}}
</dt><dd> <small>Krátký článek představující XML a některé z jeho možných využití.</small>
</dd></dl>
<dl><dt> {{mediawiki.interwiki('en', 'XML_in_Mozilla', 'XML v Mozille')}}
</dt><dd> <small>Mozilla má dobrou podporu XML. Poporuje několik dopořučení a návrhů od World Wide Web Consortium (W3C), které spadají do oblasti XML, a další související technologie.</small>
</dd></dl>
<dl><dt> {{mediawiki.interwiki('en', 'XML_Extras', 'XML Extras')}}
</dt><dd> <small>Modul XML Extras obsahuje několik funkcí, které umožňují vývojářům pohlížet na XML nejen jako na další formát dokumentů, ale jako na data.</small>
</dd></dl>
<dl><dt> {{mediawiki.interwiki('en', 'Using_XML_Data_Islands_in_Mozilla', 'Použití datových ostrovů XML v Mozille')}}
</dt><dd> <small>Jedna z užitečných funkcí Internet Exploreru je možnost propojit data s ovládacími prvky HTML ve stránce pomocí datových ostrovů XML.</small>
</dd></dl>
<p><span class="alllinks">{{mediawiki.interwiki('en', 'Category:XML', 'Zobrazit vše...')}}</span>
</p>
</td>
<td>
<h4 name="Komunita"> Komunita </h4>
<ul><li> Zobrazit fóra Mozilly...
</li></ul>
<p>{{template.DiscussionList("dev-tech-xml", "mozilla.dev.tech.xml")}}
</p>
<h4 name="N.C3.A1stroje"> Nástroje </h4>
<ul><li> <a class="external" href="http://www.w3schools.com/xml/xml_dtd.asp">Validace XML</a>
</li><li> <a class="external" href="https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=165&amp;application=firefox">Rozšíření Checky pro Firefox</a>
</li></ul>
<p><span class="alllinks">{{mediawiki.interwiki('en', 'Category:XML:Tools', 'Zobrazit vše...')}}</span>
</p>
<h4 name="Souvisej.C3.ADc.C3.AD_t.C3.A9mata"> Související témata </h4>
<dl><dd> <a href="cs/AJAX">AJAX</a>, <a href="cs/CSS">CSS</a>, <a href="cs/DOM">DOM</a>, <a href="cs/JavaScript">JavaScript</a>, <a href="cs/XSLT">XSLT</a>, <a href="cs/XUL">XUL</a>
</dd></dl>
</td></tr></tbody></table>
<hr>
<p><small>
{{template.Note("one")}} Tento popis XML byl získán z <a class="external" href="http://cs.wikipedia.org/wiki/XML">clánku o XML na Wikipedii</a>.
</small>
</p><p><br>
</p><p><br>
<span class="comment">Categories</span>
</p><p><span class="comment">Interwiki Language Links</span>
</p>{{ wiki.languages( { "zh-cn": "cn/XML", "de": "de/XML", "es": "es/XML", "fr": "fr/XML", "it": "it/XML", "ja": "ja/XML", "pl": "pl/XML", "pt": "pt/XML" } ) }}
Revert to this revision