mozilla
Your Search Results

  XML

  XML (eXtensible Markup Language, česky rozšiřitelný značkovací jazyk) je obecný značkovací jazyk standardizovaný konzorciem W3C určený pro vytváření vlastních specializovaných značkovacích jazyků. Tvoří zjednodušenou podmnožinu jazyka SGML a je schopen popsat mnoho rozdílných typů dat. Jeho hlavním účelem je  usnadnit sdílení dat mezi různými systémy, zejména systémy připojenými přes internet. [1]

  Dokumentace

  Úvod do XML
  Krátký článek představující XML a některé z jeho možných využití.
  XML v organizaci Mozilla
  Mozilla má dobrou podporu XML. Poporuje několik návrhů a dopořučení konzorcia W3C (Word Wide Web Consorcium) z oblasti XML a další související technologie.
  XML Extras
  Modul XML Extras obsahuje několik funkcí, které umožňují vývojářům pohlížet na XML nejen jako na další formát dokumentů, ale především jako na data.
  Analýza a serializace XML
  Jak zpracovat XML dokument v řetězci nebo souboru JavaScriptem a jak serializovat dokumetnty XML do řetězců, objektů JS (JXON) nebo souborů.
  XPath
  XPath je zkratka pro jazyk XML Path, který nepoužívá syntaxi XML a poskytuje tak efektivní způsob adresování (ukazování na) různých částí dokumentu. To lze skvěle uplatnit při testování, zda jednotlivé uzly dokumentu vyhovují danému vzoru.
  JXON
  JXON znamená lossless Javascript XML Object Notation, což je název, který označuje Javascriptový objektový zápis (JSON) s použitím XML.
  Používání datových ostrovů XML v Mozille
  Internet Explorer umožňuje použití tzv. datových ostrovů, tedy prokládání HTML kódu daty XML.

  Zobrazit vše...

  Komunita

  Nástroje

  Zobrazit vše...


  1:  Tento popis XML byl získán z článku o XML na Wikipedii.

  Document Tags and Contributors

  Contributors to this page: fscholz, Pawell, Majda, makovickym
  Last updated by: makovickym,