MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

XML (eXtensible Markup Language, česky rozšiřitelný značkovací jazyk) je obecný značkovací jazyk standardizovaný konzorciem W3C určený pro vytváření vlastních specializovaných značkovacích jazyků. Tvoří zjednodušenou podmnožinu jazyka SGML a je schopen popsat mnoho rozdílných typů dat. Jeho hlavním účelem je  usnadnit sdílení dat mezi různými systémy, zejména systémy připojenými přes internet. [1]

Dokumentace

Úvod do XML
Krátký článek představující XML a některé z jeho možných využití.
XML v organizaci Mozilla
Mozilla má dobrou podporu XML. Poporuje několik návrhů a dopořučení konzorcia W3C (Word Wide Web Consorcium) z oblasti XML a další související technologie.
XML Extras
Modul XML Extras obsahuje několik funkcí, které umožňují vývojářům pohlížet na XML nejen jako na další formát dokumentů, ale především jako na data.
Analýza a serializace XML
Jak zpracovat XML dokument v řetězci nebo souboru JavaScriptem a jak serializovat dokumetnty XML do řetězců, objektů JS (JXON) nebo souborů.
XPath
XPath je zkratka pro jazyk XML Path, který nepoužívá syntaxi XML a poskytuje tak efektivní způsob adresování (ukazování na) různých částí dokumentu. To lze skvěle uplatnit při testování, zda jednotlivé uzly dokumentu vyhovují danému vzoru.
JXON
JXON znamená lossless Javascript XML Object Notation, což je název, který označuje Javascriptový objektový zápis (JSON) s použitím XML.
Používání datových ostrovů XML v Mozille
Internet Explorer umožňuje použití tzv. datových ostrovů, tedy prokládání HTML kódu daty XML.

Zobrazit vše...

Komunita

Nástroje

Zobrazit vše...


1:  Tento popis XML byl získán z článku o XML na Wikipedii.

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Štítky: 
 Přispěvatelé této stránky: makovickym, fscholz, Pawell, Majda
 Poslední aktualizace od: makovickym,