MDN may have intermittent access issues April 18 13:00 - April 19 01:00 UTC. See whistlepig.mozilla.org for all notifications.

mozilla
Your Search Results

  XHTML

   

  XHTML je hlásí k XML tak jako HTML k SGML. XHTML je značkovací jazyk, který je blízký HTML, ale se striktnější syntaxí. Sdružení W3C zatím dokončilo dvě jeho verze:

  • XHTML 1.0 je zformulované HTML4 jako XML aplikace. S HTML je zpětně kompatibilní v omezené míře.
  • XHTML 1.1 je modulární verze XHTML, která není zpětně kompatibilní s HTML.

  Třetí verze, XHTML 2, s významnými změnami v seznamu značek, je nyní ve vývoji.

  Pro více informací o XHTML nahlédněte do:

  Nástroje

  Zobrazit vše...

  Document Tags and Contributors

  Contributors to this page: JasnaPaka, teoli, fscholz, Pawell
  Last updated by: teoli,