Join MDN and developers like you at Mozilla's View Source conference, 12-14 September in Berlin, Germany. Learn more at https://viewsourceconf.org

XHTML

 

XHTML je hlásí k XML tak jako HTML k SGML. XHTML je značkovací jazyk, který je blízký HTML, ale se striktnější syntaxí. Sdružení W3C zatím dokončilo dvě jeho verze:

  • XHTML 1.0 je zformulované HTML4 jako XML aplikace. S HTML je zpětně kompatibilní v omezené míře.
  • XHTML 1.1 je modulární verze XHTML, která není zpětně kompatibilní s HTML.

Třetí verze, XHTML 2, s významnými změnami v seznamu značek, je nyní ve vývoji.

Pro více informací o XHTML nahlédněte do:

Nástroje

Zobrazit vše...

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: teoli, fscholz, JasnaPaka, Pawell
 Last updated by: teoli,