mozilla

Compare Revisions

XBL

Change Revisions

Revision 124299:

Revision 124299 by Juhyx on

Revision 124300:

Revision 124300 by Juhyx on

Title:
XBL
XBL
Slug:
XBL
XBL
Tags:
XBL, Všechny_kategorie
XBL, Všechny_kategorie
Content:

Revision 124299
Revision 124300
n14      Vazby mohou obsahovat hadlery událostí, které jsou registron14      Vazby mohou obsahovat handlery událostí, které jsou registr
>vány na vázaném elementu, implementace nových metod a vlastností >ovány na vázaném elementu, implementace nových metod a vlastností
>které budou přístupné z vázaného elementu a anonymní obsah který > které budou přístupné z vázaného elementu a anonymní obsah který
>je vložen ve vázaném elementu.> je vložen ve vázaném elementu.
n26      XBL 1.0 je technologie specifická pro Mozillu, a není standn26      XBL 1.0 je technologie specifická pro Mozillu, a není stand
>ardizována <a class="external" href="http://w3.org/">W3C</a> . Ka>ardizována <a class="external" href="http://w3.org/">W3C</a> . Ka
>ždopádně, přinejmenším dva standardy na tom pracují: sXBL and XBL>ždopádně, přinejmenším dva standardy na tom pracují: sXBL a XBL 2
> 2.0.>.0.
n29      <li>Specifikace W3C <a class="external" href="http://w3.orgn29      <li>Specifikace W3C <a class="external" href="http://w3.org
>/TR/sXBL/">sXBL</a> (v současné době pracovní koncept) zůstává pr>/TR/sXBL/">sXBL</a> (v současné době pracovní koncept) zůstává pr
>o <i>SVG's XML Binding Language</i>. Předpokládá se že bude obsah>o <i>SVG's XML Binding Language</i>. Předpokládá se že bude obsah
>ovat podmnožinu XBL 2.0 potřebné pro <a href="cs/SVG">SVG</a>. Bu>ovat podmnožinu XBL 2.0 potřebné pro <a href="cs/SVG">SVG</a>. Bu
>de podobná v duchu XBL v Mozille, ale bude obsahovat několik (a n>de podobná v duchu XBL v Mozille, ale bude obsahovat několik (a n
>e zas tak odlišných) odlišností. Například bude se lišit ve jmené>e zas tak odlišných) odlišností. Například bude se lišit ve jméne
>nech elementů. Také sXBL postrádá pár možností XBL, jako je dědič>ch elementů. Také sXBL postrádá pár možností XBL, jako je dědično
>nost vazeb a definování metod/vlastností ve vazbených elementech.>st vazeb a definování metod/vlastností ve vazbených elementech.
t36      Nějaké rozdíly mezi sXBL and XBL2 jsu zmíněny <a class="extt36      Nějaké rozdíly mezi sXBL and XBL2 jsou zmíněny <a class="ex
>ernal" href="http://annevankesteren.nl/2005/11/xbl">článku od Ann>ternal" href="http://annevankesteren.nl/2005/11/xbl">článku od An
>e van Kesteren</a>.>ne van Kesteren</a>.

Back to History