XML Binding Language (XBL, někdy také nazývaný Extensible Bindings Language) je jazyk pro popis vazeb, kterými mohou být připojeny elementy v jiných dokumentech. Element, který je takto připojen, se nazývá "vázaný element" a získává nové chování specifikované vazbou.

Vazby mohou obsahovat ovladače událostí, které jsou registrovány na vázaném elementu, implementace nových metod a vlastností, které budou přístupné z vázaného elementu, a anonymní obsah, který je ve vázaném elementu vložen.

Většina ovládacích prvků XUL je nakonec částečně implementována pomocí XBL. Pomocí XBL je možné vytvořit vlastní znovupoužitelný ovládací prvek z existujícího XUL, HTML, SVG a dalších technologií.

Specifikace

XBL 1.0 je specifikován v XBL 1.0 Reference. Bohužel, současná implementace v Mozille se oproti specifikaci liší a není znám dokument, který by tyto rozdíly popisoval. Doufejme, že Reference bude o popis těchto rozdílů doplněna.

XBL 1.0 je technologie specifická pro Mozillu, a není standardizována W3C . Probíhají však práce přinejmenším na dvou standardech XBL: sXBL a XBL 2.0.

  • Specifikace W3C sXBL (v současné době pracovní koncept) je zkratkou pro SVG's XML Binding Language. Předpokládá se, že bude obsahovat podmnožinu XBL 2.0, potřebnou pro SVG. Bude podobná XBL v Mozille, ale bude obsahovat několik (a nikoliv nevýznamných) odlišností např. ve jménech prvků. sXBL také postrádá několik možností XBL, jako je dědičnost vazeb a definování metod/vlastností ve vazbených elementech.
  • XBL 2.0 bylo vyvinuto za účelem vyřešení problémů nalezených v XBL 1.0 a k poskytnutí pro implementaci v širším rozsahu do webových prohlížečů.

Některé rozdíly mezi sXBL and XBL2 jsou zmíněny ve článku od Anne van Kesteren.

Dodatečné zdroje

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Štítky: 
Přispěvatelé této stránky: mdnwebdocs-bot, teoli, fscholz, Triceo, Juhyx, DJ.Maca, Pawell
Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,