MDN may have intermittent access issues April 18 13:00 - April 19 01:00 UTC. See whistlepig.mozilla.org for all notifications.

mozilla
Your Search Results

  WebAPI

  This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

  WebAPIs poskytuje přístup k takovému hardware zařízení, jako jsou baterie nebo vibrace, a k datům, která jsou uložena na, či dostupná tomuto zařízení, jako jsou kalendář či kontakty. Snaha WebAPI rozvíjí to, co Web dokáže dnes a co v minulosti pouze uzavřené platformy dokázaly.

  DokumentaCE o WebAPI

  Status dokumentace

  API implementované a navržené ve specifikaci W3C

  API alarmu
  Umožňují nastavit alarm schopný probudit systém. Je k tomu dostupná dokumentace.
  Události okolního světla
  Poksytuje události kdy se úroveň světla mění: DeviceLightEvent LightLevelEvent
  API baterie
  Poskytuje informace o úrovni nabití baterie systému.
  API informací o síti
  Poskytuje informace os připojení systému, jako jsou aktuální rychlost.
  API vibrace
  Pulsuje vibračním hardware na zařízení.

  Implementovaná, ale dosud nestandardizovaná API

  WebSMS
  WebSMS je API, které umožňuje webovému obsahu vytvářet, odesílat a přijímat textové zprávy typu Short Message Service (SMS).
  WebTelephony
  WebTelephony je API, které umožňuje web obsahu přijmout hlasové telefonní volání z kódu v JavaScriptu.

  Zobrazit vše...

  získání pomoci od komunity

  Mailing lists, IRC channels, ...

  Don't forget about the netiquette...

   

  Document Tags and Contributors

  Contributors to this page: fscholz, FunTomas
  Last updated by: fscholz,