XSLT elementy

Jsou zde dva typy elementu, které zde budeme probírat: elementy nejvyšší úrovně (top-level elements) a instrukce (instructions). Element nejvyšší úrovně se musí nacházet jako přímý potomek právě jednoho z elementů <xsl:stylesheet> nebo <xsl:transform>. Instrukce, na druhou stranu, je spojena se šablonou. Element <xsl:stylesheet> může obsahovat několik elementů <xsl:template>(ale i další elementy nejvyšší úrovně). Třetím typem elementu, o kterém se zde nepojednává, je tzv doslovné vstupní elementy (literal result element - LRE). LRE se také zobrazují v šabloně. Skládá se elementu, které není procesní instrukcí, anebo rozšiřujícím elementem (extension element) a XSLT processor jej musí prokopírovat tak-jak-je do výsledného dokumentu, např. <hr> element v konverzi do výsledného dokumentu HTML.

Poznámka, jakýkoli atribut v LRE a omezená množina XSLT elementů také může obsahovat atribut s hodnotou xpath. Tento atribut obsahuje hodnotu typu string, jež obsahuje vložený XPath výraz, který specifikuje hodnotu atributu. V run-time je výraz vyhodnocen a výsledek je nahrazen XPath výrazem. Např., předpokládejme tuto proměnnou "<tt>image-dir</tt>", která je definována takto:

<xsl:variable name="image-dir">/images</xsl:variable>

Výraz bude vyhodnocen a může být umísťen uvnitř chlupatých závorek:

<img src="{$image-dir}/mygraphic.jpg"/>

Výsledek by měl být následující:

<img src="/images/mygraphic.jpg"/>

Následující seznam elementů obsahuje popis, seznam syntaxe, seznam požadovaných a nepovinných atributů, dále pak popis typu a pozice, který je zdrojem W3C Recommendation a vysvětluje rozsah aktualní podpory, kterou poskytuje Gecko-based aplikace.

Seznam elementů nejvyšší úrovně

Elementy, kt. můžou a některé i musí* být potomky elementu <xsl:stylesheet> poznámka: seznam dle W3C Recommendation 16 November 1999 (neznám podporu ze stranky Mozilla :( )

 • xsl:attribute-set
 • xsl:decimal-format
 • xsl:import*
 • xsl:include*
 • xsl:key
 • xsl:namespace-alias
 • xsl:output*
 • xsl:param
 • xsl:preserve-space
 • xsl:strip-space
 • xsl:template*
 • xsl:variable
 • xsl:script (workdraft XSLT 1.1 specifikace)
Seznam XLST instrukcí

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: ExE-Boss, chrisdavidmills, teoli, Tomascejka
Poslední aktualizace od: chrisdavidmills,