Summary: This article introduces the 'eXtensible Markup Language' (XML) and tells of it's uses.

Co je XML?

XML (eXtensible Markup Language) je značkovací (popisovací) jazyk podobný HTML. Je standardizován konzorciem W3C jako značkovací jazyk k obecnému použití. To znamená, že oproti jiným značkovacím jazykům, nemá XML žádné předem definované značky (tagy) a pro každý systém se používají vlastní. Hlavním účelem tohoto standardu je sdílení dat mezi různými systémy, zejména přes internet.

Z XML vychází mnoho dalších jazyků, jako je XHTML, MathML, SVG, XUL, XBL, RSS, and RDF. Ale můžete si vytvořit svůj vlastní.

„Korektní“ XML (platný a správně strukturovaný)

Aby byl XML dokument korektní, musí mít správnou strukturu (well-formed – dodržovat pravidla syntaxe XML) a platný (dodržovat sémantiku specifickou pro dané použití).

Většina prohlížečů, včetně Mozilly, má debugger, který dokáže chyby v XML dokumentu odhalit. 

Příkladem špatně napsaného XML může být dokument, který obsahuje neuzavřený element (tj. nesamouzavírací element bez koncového tagu). Následující příklad ilustruje přesně tento případ.

Příklad

<zpráva>
 <varování>
  Důrazné varování!
</zpráva>

Správně strukturované XML by vypadalo následovně:

<zpráva>
 <varování>
  Důrazné varování!
 </varování>
</zpráva>

Aby byl XML dokument validní (platný, nepostrádající smysl), musí dodržovat nějaká sémantická pravidla obvykle uvedená v tzv. XML schématu nebo DTD (Document Type Definition). Příkladem invalidního dokumentu je dokument obsahující nedefinovaný tag. Pokud bychom např. v naší aplikaci nedefinovali tag varování, XML dokument z výše uvedeného příkladu by nebyl validní.

Entity

Stejně jako HTML, i XML nabízí způsoby (tzv. entity), jak nahradit znaky vyhrazené pro speciální účel jazyka XML (jako je znaménko „větší než“, jež tvoří součást tagu). Existuje pět takových, které je potřeba znát:

&lt; 	< 	   znaménko menší než,
&gt; 	> 	   znaménko větší než,
&amp; 	& 	   ampersand,
&quot; 	" 	   uvozovky,
&apos; 	' 	   apostrof.

Ačkoliv existuje pouze 5 standardních entit lze dodefinovat další, pomocí Document Type Definition.

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <!DOCTYPE tělo [
   <!ENTITY varování "Pozor: Něco je špatně... Obnovte, prosím, stránku a zkuste to znovu.">
 ]>
 <tělo>
  <zpráva> &varování; </zpráva>
 </tělo>

Lze také použít numerické vyjádření znaků, jako je &#xA9;  pro značku ©. More information on this can be found in the Numeric character reference.

Zobrazení XML

XML se obvykle používá pro popis, nicméně existují způsoby, jak data zobrazit. Bez definice způsobu zobrazení dokumentu se v prohlížeči zobrazí prostý XML kód.

Jednou z možností je použití CSS a instrukce xml-stylesheet.

<?xml-stylesheet type="text/css" href="styl.css"?>

Existuje ovšem i jiná a efektivnější metoda, nazývající se Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT), kterou lze rovněž použít pro převod XML do jiného jazyka, jako je HTML, což činí XML neuvěřitelně všestranným.

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="převod.xsl"?>

Doporučení

Tento článek poskytuje pouze rychlé seznámení s tím, co je XML, s několika malými příklady a odkazy, které vám pomohou proniknout do problematiky XML. Pro více informací byste se měli porozhlédnout na webu po podrobnějších zdrojích.

Když se naučíte HTML (HyperText Markup Language), pomůže vám to lépe porozumět i XML. Další informace najdete v ostatních článcích na Mozilla Developer Center.

Seznam důležitých webových zdrojů:

Článek Using XML je skvělý zdroj k tématu, jak převádět a tvořit své vlastní jazyky.

Document Information

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: ExE-Boss, mdnwebdocs-bot, makovickym
Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,