MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

Prvek rect je základní tvar SVG použitý k vytvoření obdélníku za základě pozice rohu, šířky a výšky. Je také možné vytvořit obdélníky se zakulacenými rohy.

Použití

CategoriesBasic shape element, Graphics element, Shape element
Permitted contentAny number of the following elements, in any order:
Animation elements
Descriptive elements

Atributy

Globální atributy

Specifické atributy

Rozhraní DOM 

Tento prvek implementuje rozhraní SVGRectElement.

Příklady

Jednoduché použití rect

SVG

<svg width="120" height="120" viewBox="0 0 120 120"
    xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">

  <rect x="10" y="10" width="100" height="100"/>
</svg>

Výsledek

Rect se zakulacenými rohy

HTML Content

<svg width="120" height="120" viewBox="0 0 120 120"
     xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">

  <rect x="10" y="10" width="100" height="100" rx="15" ry="15"/>
</svg>

Výsledek

Specifikace

Specification Status Comment
Scalable Vector Graphics (SVG) 2
The definition of '<rect>' in that specification.
Candidate Recommendation  
Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition)
The definition of '<rect>' in that specification.
Recommendation Initial definition

Kompatibilita prohlížečů

Feature Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 1.0 (Yes) 1.5 (1.8) 9.0 8.0 3.0.4
Feature Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 3.0 (Yes) 1.0 (1.8) No support (Yes) 3.0.4

The chart is based on these sources.

Viz také

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

 Přispěvatelé této stránky: Quark66, SucheG
 Poslední aktualizace od: Quark66,