Prvek rect je základní tvar SVG použitý k vytvoření obdélníku za základě pozice rohu, šířky a výšky. Je také možné vytvořit obdélníky se zakulacenými rohy.

Použití

CategoriesBasic shape element, Graphics element, Shape element
Permitted contentAny number of the following elements, in any order:
Animation elements
Descriptive elements

Atributy

Globální atributy

Specifické atributy

Rozhraní DOM 

Tento prvek implementuje rozhraní SVGRectElement.

Příklady

Jednoduché použití rect

SVG

<svg width="120" height="120" viewBox="0 0 120 120"
    xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">

  <rect x="10" y="10" width="100" height="100"/>
</svg>

Výsledek

Rect se zakulacenými rohy

HTML Content

<svg width="120" height="120" viewBox="0 0 120 120"
     xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">

  <rect x="10" y="10" width="100" height="100" rx="15" ry="15"/>
</svg>

Výsledek

Specifikace

Specification Status Comment
Scalable Vector Graphics (SVG) 2
The definition of '<rect>' in that specification.
Candidate Recommendation  
Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition)
The definition of '<rect>' in that specification.
Recommendation Initial definition

Kompatibilita prohlížečů

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 1.0 (Yes) 1.5 (1.8) 9.0 8.0 3.0.4
Feature Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 3.0 (Yes) 1.0 (1.8) No support (Yes) 3.0.4

The chart is based on these sources.

Viz také

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: mdnwebdocs-bot, Quark66, SucheG
Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,