Tento překlad není kompletní. Prosím pomozte přeložit tento článek z angličtiny.

Prvek <line> je základní tvar SVG pro vytvoření úsečky mezi dvěma koncovými body.

Použití

CategoriesBasic shape element, Graphics element, Shape element
Permitted contentAny number of the following elements, in any order:
Animation elements
Descriptive elements

Atributy

Globální atributy

Specifické atributy

Rozhraní DOM 

Tento prvek implementuje rozraní SVGLineElement .

Příklady

Diagonální čára s využitím atributů

SVG

<svg width="120" height="120" viewBox="0 0 120 120"
  xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">

 <line x1="20" y1="100" x2="100" y2="20"
   stroke-width="2" stroke="black"/>
</svg>

Výsledek

Diagonální čára s využitím atributů transformace

Pro získání stejného výsledku také můžete využít transformaci. Začátek je normální úsečka, a po té přidání transformace změny směru linie.

SVG

<svg width="120" height="120" viewBox="0 0 120 120"
  xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
 <line x1="20" y1="100" x2="100" y2="100"
   stroke-width="2" stroke="black" transform="rotate(-45 20 100)"/>
</svg>

Výsledek

Specifikace

Specification Status Comment
Scalable Vector Graphics (SVG) 2
The definition of '<line>' in that specification.
Candidate Recommendation Doplnění atributů x1, y1, x2 a y2 pro akceptaci <length>s, <percentage>s a <number>
Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition)
The definition of '<line>' in that specification.
Recommendation Původní definice

Kompatibilita prohlížečů

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Edge Firefox (Gecko) IE Opera Safari
Basic support 1.0 (Yes) 1.5 (1.8) 9.0 8.0 3.0.4
Feature Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 3.0 (Yes) 1.0 (1.8) No support (Yes) 3.0.4

Graf vychází z těchto zdrojů.

Viz také

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: mdnwebdocs-bot, Quark66
Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,