Prvek ellipse je základním tvarem SVG pro vytvoření elipsy pomocí středu a dvou poloměrů x a y .

Elipse nelze jednoznačně specifikovat orientaci (pokud je například požadováno nakreslit elipsu skloněnou o úhel 45 stupňů), ale může být po vykreslení otočena pomocí atributu transform .

Kontext použití

CategoriesBasic shape element, Graphics element, Shape element
Permitted contentAny number of the following elements, in any order:
Animation elements
Descriptive elements

Atributy

Globální atributy

Specifické atributy

Rozhraní DOM

This element implements the SVGEllipseElement interface.

Příklad

SVG

<svg width="120" height="120" viewBox="0 0 120 120"
    xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">

  <ellipse cx="60" cy="60" rx="50" ry="25"/>
</svg>

Výsledek

Specifikace

Specification Status Comment
Scalable Vector Graphics (SVG) 2
The definition of '<ellipse>' in that specification.
Candidate Recommendation Added auto value for rx and ry
Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition)
The definition of '<ellipse>' in that specification.
Recommendation Initial definition

Kompatibilita prohlížečů

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 1.0 (Yes) 1.5 (1.8) 9.0 8.0 3.0.4
Feature Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 3.0 (Yes) 1.0 (1.8) No support (Yes) 3.0.4

The chart is based on these sources.

Vizte také

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: mdnwebdocs-bot, Quark66
Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,