Tento překlad není kompletní. Prosím pomozte přeložit tento článek z angličtiny.

element <circle> SVG je základním prvkem pro vytvoření kružnice pomocí středového bodu a poloměru.

Kontext použití

CategoriesBasic shape element, Graphics element, Shape element
Permitted contentAny number of the following elements, in any order:
Animation elements
Descriptive elements

Atributy

Globální atributy

Specifiké atributy

Rozhraní DOM

This element implements the SVGCircleElement interface.

Příklad

SVG

<svg 100"="" cy="100" r="100" viewBox="0 0 200 200" xmlns:xmlns="http://www.w3.org/2000/svg&gt;
&lt;circle cx="></svg>

Result

Specifications

Specification Status Comment
Scalable Vector Graphics (SVG) 2
The definition of '<circle>' in that specification.
Candidate Recommendation  
Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition)
The definition of '<circle>' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 1.0 (Yes) 1.5 (1.8) 9.0 8.0 3.0.4
Feature Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 3.0 (Yes) 1.0 (1.8) No support (Yes) 3.0.4

The chart is based on these sources.

Viz také

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Štítky: 
Přispěvatelé této stránky: mdnwebdocs-bot, Quark66
Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,