Naši dobrovolníci ještě tento článek do jazyka Čeština nepřeložili. Přidejte se a pomozte nám tuto práci dokončit!
Tento článek si můžete přečíst také v jazyce English (US).

The animateTransform element animates a transformation attribute on its target element, thereby allowing animations to control translation, scaling, rotation, and/or skewing.

Usage context

CategoriesAnimation element
Permitted contentAny number of the following elements, in any order:
Descriptive elements

Example

<svg width="120" height="120" viewBox="0 0 120 120"
   xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">

  <polygon points="60,30 90,90 30,90">
    <animateTransform attributeName="transform"
             attributeType="XML"
             type="rotate"
             from="0 60 70"
             to="360 60 70"
             dur="10s"
             repeatCount="indefinite"/>
  </polygon>
</svg>

Live sample

Attributes

Global attributes

Specific attributes

DOM Interface

This element implements the SVGAnimateTransformElement interface.

Specifications

Specification Status Comment
SVG Animations Level 2
The definition of '<animateTransform>' in that specification.
Editor's Draft No change
Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition)
The definition of '<animateTransform>' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
animateTransformChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support YesIE No support NoOpera Full support YesSafari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
byChrome ? Edge ? Firefox ? IE No support NoOpera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
fromChrome ? Edge ? Firefox ? IE No support NoOpera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
toChrome ? Edge ? Firefox ? IE No support NoOpera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
typeChrome ? Edge ? Firefox ? IE No support NoOpera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Štítky: 
Přispěvatelé této stránky: Tigt, mdnwebdocs-bot, fscholz, Sebastianz, trevorh, kscarfone, Jeremie
Poslední aktualizace od: Tigt,