MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-survey

Naši dobrovolníci ještě tento článek do jazyka Čeština nepřeložili. Přidejte se a pomozte nám tuto práci dokončit!
Tento článek si můžete přečíst také v jazyce English (US).

The yield* expression is used to delegate to another generator or iterable object.

Syntax

 yield* [[expression]];
expression
The expression which returns an iterable object.

Description

The yield* expression iterates over the operand and yields each value returned by it.

The value of yield* expression itself is the value returned by that iterator when it's closed (i.e., when done is true).

Examples

Delegating to another generator

In following code, values yielded by g1() are returned from next() calls just like those which are yielded by g2().

function* g1() {
 yield 2;
 yield 3;
 yield 4;
}

function* g2() {
 yield 1;
 yield* g1();
 yield 5;
}

var iterator = g2();

console.log(iterator.next()); // {value: 1, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 2, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 3, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 4, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 5, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: undefined, done: true}

Other Iterable objects

Besides generator objects, yield* can also yield other kinds of iterables, e.g. arrays, strings or arguments objects.

function* g3() {
 yield* [1, 2];
 yield* '34';
 yield* Array.from(arguments);
}

var iterator = g3(5, 6);

console.log(iterator.next()); // {value: 1, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 2, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: "3", done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: "4", done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 5, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 6, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: undefined, done: true}

The value of yield* expression itself

yield* is an expression, not a statement, so it evaluates to a value.

function* g4() {
 yield* [1, 2, 3];
 return 'foo';
}

var result;

function* g5() {
 result = yield* g4();
}

var iterator = g5();

console.log(iterator.next()); // {value: 1, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 2, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 3, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: undefined, done: true}, 
                // g4() returned {value: 'foo', done: true} at this point

console.log(result);     // "foo"

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Yield' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Yield' in that specification.
Draft  

Browser compatibility

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support Yes Yes271 No Yes10
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes271 Yes10 ?

1. Starting with Firefox 33, the parsing of the yield expression has been updated to conform with the ES2015 specification.

Firefox-specific notes

 • Starting with Gecko 33 (Firefox 33 / Thunderbird 33 / SeaMonkey 2.30), the parsing of the yield expression has been updated to conform with the ES2015 specification (bug 981599):
  • The line terminator restriction is now implemented. No line terminator between "yield" and "*" is allowed. Code like the following will throw a SyntaxError:
   function* foo() {
    yield
    *[];
   }

See also

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

 Přispěvatelé této stránky: wbamberg, fscholz, alefesouza, jameshkramer, XMO, nmve, kdex, dongyuwei, ziyunfei, arai
 Poslední aktualizace od: wbamberg,