Naši dobrovolníci ještě tento článek do jazyka Čeština nepřeložili. Přidejte se a pomozte nám tuto práci dokončit!
Tento článek si můžete přečíst také v jazyce English (US).

The function* keyword can be used to define a generator function inside an expression.

Syntax

function* [name]([param1[, param2[, ..., paramN]]]) {
   statements
}

Parameters

name
The function name. Can be omitted, in which case the function is anonymous. The name is only local to the function body.
paramN
The name of an argument to be passed to the function. A function can have up to 255 arguments.
statements
The statements which comprise the body of the function.

Description

A function* expression is very similar to and has almost the same syntax as a function* statement. The main difference between a function* expression and a function* statement is the function name, which can be omitted in function* expressions to create anonymous generator functions. See also the chapter about functions for more information.

Examples

The following example defines an unnamed generator function and assigns it to x. The function yields the square of its argument:

var x = function*(y) {
   yield y * y;
};

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'function*' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'function*' in that specification.
Draft  

Browser compatibility

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support Yes Yes26 No Yes10
Trailing comma in parameters58 ?52 ?45 ?
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes26 Yes10 Yes
Trailing comma in parameters5858 ?5245 ?7.0

See also

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: chrisdavidmills, carmof, wbamberg, fscholz, Qqwy, jameshkramer, arai, XMO, kdex, imconfig
Poslední aktualizace od: chrisdavidmills,