Tento překlad není kompletní. Prosím pomozte přeložit tento článek z angličtiny.

Globální isFinite() procedura rozhoduje, zda hodnota parametru je konečné číslo. Parametr je v případě nutnosti převeden na číslo

Syntax

isFinite(testValue)

Parametry

testValue
Hodnota, u které se testuje její konečnost.

Vrácená hodnota

false pokud je argument kladné nebo záporné Nekonečno nebo NaN, jinak true.

Popis

isFinite je procedura nejvyšší úrovně a není asociovaná s žádným objektem.

Tuto proceduru můžete použít k rozhodnutí, zda je číslo konečné.
isFinite procedura zkoumá číslo v jejím argumentu, jestliže je argument NaN, kladné či záporné nekonečno, procedura vrátí hodnotu false

Příklady

isFinite(Infinity); // false
isFinite(NaN);    // false
isFinite(-Infinity); // false

isFinite(0);     // true
isFinite(2e64);   // true
isFinite(910);    // true

isFinite(null);   // true, would've been false with the 
           // more robust Number.isFinite(null)

isFinite('0');    // true, would've been false with the 
           // more robust Number.isFinite("0")

Specifikace

Specification Status Comment
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Initial definition.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'isFinite' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'isFinite' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'isFinite' in that specification.
Draft  

Kompatibilita prohlížečů

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
isFiniteChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

See also

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: mdnwebdocs-bot, Bahamut731lp
Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,