MDN may have intermittent access issues April 18 13:00 - April 19 01:00 UTC. See whistlepig.mozilla.org for all notifications.

mozilla
Your Search Results

  String.prototype

  This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

  Souhrn

  Vlastnost String.prototype reprezentuje prototypový objekt String.

  Property attributes of String.prototype
  Writable No
  Enumerable No
  Configurable No

  Popis

  Všechny instance String dědí ze String.prototype. Změny v prototypovém objektu String se přenášejí do všech instancí String.

  Vlastnosti

  String.prototype.constructor
  Určuje funkci, která vytváří prototyp objektu.
  String.prototype.length
  Reprezentuje délku řetězce.
  N
  Používá se pro přístup ke znaku Nté pozici, kde N je kladné celé číslo od 0 do hodnoty o 1 menší než length. Tyto vlastnosti jsou pouze pro čtení.
  Properties inherited from Object:

  Metody

  Metody nesouvisející s HTML

  String.prototype.charAt()
  Vrací znak na určeném indexu.
  String.prototype.charCodeAt()
  Vrací číslo označující hodnotu Unicode pro znak na daném indexu.
  String.prototype.codePointAt()
  Vrací nezáporné celé číslo, které představuje hodnotu znaku v UTF-16 (code point) na dané pozici.
  String.prototype.concat()
  Spojí texty dvou řetězců a vrací nový řetězec.
  String.prototype.contains()
  Zjišťuje, zda je řetězec součástí jiného řetězce.
  String.prototype.endsWith()
  Zjišťuje, jestli řetězec končí znaky jiného řetězce.
  String.prototype.indexOf()
  Vrací index prvního výskytu dané hodnty v objektu String, který metodu volá. Pokud nic není nalezeno, vrací -1.
  String.prototype.lastIndexOf()
  Vrací index posledního výskytu dané hodnty v objektu String, který metodu volá. Pokud nic není nalezeno, vrací -1.
  String.prototype.localeCompare()
  Returns a number indicating whether a reference string comes before or after or is the same as the given string in sort order.
  String.prototype.match()
  Used to match a regular expression against a string.
  String.prototype.quote()
  Wraps the string in double quotes (""").
  String.prototype.repeat()
  Returns a string consisting of the elements of the object repeated the given times.
  String.prototype.replace()
  Used to find a match between a regular expression and a string, and to replace the matched substring with a new substring.
  String.prototype.search()
  Executes the search for a match between a regular expression and a specified string.
  String.prototype.slice()
  Extracts a section of a string and returns a new string.
  String.prototype.split()
  Splits a String object into an array of strings by separating the string into substrings.
  String.prototype.startsWith()
  Determines whether a string begins with the characters of another string.
  String.prototype.substr()
  Returns the characters in a string beginning at the specified location through the specified number of characters.
  String.prototype.substring()
  Returns the characters in a string between two indexes into the string.
  String.prototype.toLocaleLowerCase()
  The characters within a string are converted to lower case while respecting the current locale. For most languages, this will return the same as toLowerCase.
  String.prototype.toLocaleUpperCase()
  The characters within a string are converted to upper case while respecting the current locale. For most languages, this will return the same as toUpperCase.
  String.prototype.toLowerCase()
  Returns the calling string value converted to lower case.
  String.prototype.toSource()
  Returns an object literal representing the specified object; you can use this value to create a new object. Overrides the Object.prototype.toSource method.
  String.prototype.toString()
  Returns a string representing the specified object. Overrides the Object.prototype.toString method.
  String.prototype.toUpperCase()
  Returns the calling string value converted to uppercase.
  String.prototype.trim()
  Trims whitespace from the beginning and end of the string. Part of the ECMAScript 5 standard.
  String.prototype.trimLeft()
  Trims whitespace from the left side of the string.
  String.prototype.trimRight()
  Trims whitespace from the right side of the string.
  String.prototype.valueOf()
  Returns the primitive value of the specified object. Overrides the Object.prototype.valueOf method.

  Metody pro obalení HTML

  Tyto metody mají omezené použití, protože obsahují pouze část dostupných HTML tagů a atributů.

  String.prototype.anchor()
  <a name="name"> (hypertext target)
  String.prototype.big()
  <big>
  String.prototype.blink()
  <blink>
  String.prototype.bold()
  <b>
  String.prototype.fixed()
  <tt>
  String.prototype.fontcolor()
  <font color="color">
  String.prototype.fontsize()
  <font size="size">
  String.prototype.italics()
  <i>
  String.prototype.link()
  <a href="url"> (link to URL)
  String.prototype.small()
  <small>
  String.prototype.strike()
  <strike>
  String.prototype.sub()
  <sub>
  String.prototype.sup()
  <sup>

  Specifikace

  Specifikace Stav Komentář
  ECMAScript 1. edice. Standardní První definice.
  ECMAScript Language Specification 5.1th Edition (ECMA-262) Standard  
  ECMAScript Language Specification 6th Edition (ECMA-262) Draft  

  Kompatibilita v prohlížečích

  Vlastnost Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
  Základní podpora (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
  Vlastnost Android Chrome pro Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
  Základní podpora (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

  Související

  Document Tags and Contributors

  Contributors to this page: angel333
  Last updated by: angel333,