Tento překlad není kompletní. Prosím pomozte přeložit tento článek z angličtiny.

Statická funkce String.fromCharCode() vrací výsledek datového typu string vytvořeného použitím dané sekvence Unicode hodnot.

Syntaxe

String.fromCharCode(num1[, ...[, numN]])

Parametry

num1, ..., numN
Sekvence čísel, které jsou hodnotami Unicode.

Vrácená hodnota

Textový řetězec obsahující znaky, jež korespondují se sekvencí hodnot Unicode.

Popis

Tato metoda vrací textový řetězec a ne objekt String.

Protože fromCharCode() je statická metoda String, vždy ji používejte raději jako String.fromCharCode(), než jako metodu String vámi vytvořeného objektu.

Příklady

Použití fromCharCode()

Následující příklad vrací textový řetězec "ABC".

String.fromCharCode(65, 66, 67);  // "ABC"

Použití s vyššími hodnotami

Přesto, že převážná většina hodnot Unicode může být zastoupena jedním 16-bitovým číslem (jak bylo očekáváno v průběhu dřívější standardizace JavaScriptu) a fromCharCode() může být použit k vrácení jednoho znaku pro většinu běžných hodnot (např. UCS-2 hodnoty, které jsou podmnožinou UTF-16 s nejvíce běžnými znaky), aby fungovaly VŠECHNY legitimní hodnoty Unicode (až do 21 bitů), fromCharCode() samotné není adekvátní. Jelikož znaky s vyšší hodnotou použivájí dvě (nízké hodnoty) "náhradní" čísla k vytvoření jednoho znaku, String.fromCodePoint() (část ES6 návrhu) může být použita k vracení takového páru a tudíž adekvátně zastoupit tyto znaky s výššími hodnotami.

Specifikace

Specifikace Status Komentář
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Počáteční definice implementována v JavaScriptu 1.2.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'StringfromCharCode' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.fromCharCode' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'String.fromCharCode' in that specification.
Draft  

Podpora prohlížečů

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Vlastnost Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Základní podpora (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Vlastnost Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Základní podpora (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Viz také

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: mdnwebdocs-bot, PeterBielak
Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,