String.prototype.trim()

Shrnutí

Metoda trim() odstraňuje bílé znaky na začátku i na konci řeťězce.

Syntaxe

str.trim()

Popis

Metoda trim vrací řeťezec ořezaný o bílé znaky na obou koncích. Tato metoda nemění hodnotu samotného řeťězce.

Příklady

Příklad: Použití trim

Následující příklad zobrazí řetězec "foo":

var orig = "   foo  ";

console.log( orig.trim() ); // "foo"

Polyfill

Tento kód vám umožní používat metodu trim, i když není prohlížečem nativně podporována.

if (!String.prototype.trim) {
  String.prototype.trim = function () {
    return this.replace(/^\s+|\s+$/g, '');
  };
}

Specifikace

Specifikace Stav Komentář
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.trim' in that specification.
Standard Poprvé definováno a implementováno v JavaScript 1.8.1
ECMAScript 6 (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.trim' in that specification.
Release Candidate  

Browser compatibility

Vlastnost Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Základní podpora (Yes) 3.5 (1.9.1) 9 10.5 5
Vlastnost Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Základní podpora (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Související

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: PageOnline
 Last updated by: PageOnline,