Tento překlad není kompletní. Prosím pomozte přeložit tento článek z angličtiny.

Globální reprezentant NaN je hodnota představující Not-A-Number (není číslo).

Property attributes of NaN
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Syntaxe

NaN

Popis

NaN je vlastností global object (globálního objektu).

Výchozí hodnota NaN je Not-A-Number (není číslo) — stejná jako hodnota Number.NaN. V moderních prohlížečích je NaN nekonfigurovatelné a nezapisovatelné. A dokonce nejedná-li se o tento případ, znemožňují jeho přepsání. 

 Je poměrně vzácné, použít NaN ve zdrojovém kódu programu. Jde hlavně o návratovou hodnotu když Math funkce selže (Math.sqrt(-1)) nebo když selže funkce pro parsování čísla (parseInt("blabla")).

Testování a porovnání s NaN

NaN při porovnání (via ==, !=, ===, and !==) s jakoukoli hodnotou vrací hodnotu false (nerovná se) -- dokonce i při porovnání oproti jiné hodnotě NaN. Proto používejte Number.isNaN() nebo isNaN() k nejjistějšímu rozpoznání, zda-li je hodnota NaN.  Nebo proveďte porovnání proty sobě samé: NaN, a pouze NaN, při porovnání proti sobě vyjde, že se hodnoty nerovnají.

NaN === NaN;    // false
Number.NaN === NaN; // false
isNaN(NaN);     // true
isNaN(Number.NaN); // true

function valueIsNaN(v) { return v !== v; }
valueIsNaN(1);     // false
valueIsNaN(NaN);    // true
valueIsNaN(Number.NaN); // true

Specifikace

Specification Status Comment
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Prvotní definice. Implementováno v JavaScript verzi 1.3
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'NaN' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'NaN' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'NaN' in that specification.
Draft  

Kompatibilita prohlížečů

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

 

Související články

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Štítky: 
Přispěvatelé této stránky: mdnwebdocs-bot, jannavratil
Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,