mozilla
Your Search Results

  Číslo (Number)

  Shrnutí

  Číslo je jeden ze tří (když počítáme i null a undefined, tak z pěti) základních typů proměnných. Může být celé číslo nebo plovoucí (float).

  Zápis

  Formálně (RegExp):

  Definice čísla musí splňovat následující regulární výraz:

  /(-?\s*0x[0-9a-f]+)|(-?\s*\d+\.?\d*(e(\+|-)?\d+)?)|(-?\s*\.\d+(e(\+|-)?\d+)?)/im

  Příklady:

  n = 1;
  z = -42;
  p = 3.14;
  f = .2;
  e = 32e5;
  h = 0xFF;
  

  Typy

  Celé číslo

  Celé číslo je poddruh proměnné typu číslo. Může nabývat hodnot od -253 do 253 včetně, poté přeteče (automaticky se změní) v plovoucí číslo. S celými čísly lze provádět logické a bitové operace, lze je sčítat, odčítat, násobit, dělit.

  V asm.js se celé číslo deklaruje jako:

  int = int|0;

  Poznámka: V JavaScriptu existují dvě různé hodnoty pro číslo nula: kladná +0 a záporná -0. Liší se pouze výsledkem při dělení - `n/0==Infinity` a `n/-0==-Infinity`, kde n je jakékoliv číslo, kromě NaN. Ve všech ostatních ohledech jsou tyto hodnoty stejné a platí dokonce 0 === -0.

  Plovoucí číslo

  Plovoucí číslo, nebo číslo s plovoucí (pohyblivou) desetinnou čárkou, je číslo definované +/- bitem (0 ~ kladné číslo, 1 ~ záporné číslo), koeficientem a exponentem, lze jej tedy zapsat ve tvaru (-1)±bit×koeficient×2exponent(-1)^{±bit} \times koeficient \times 2^{exponent}.

  Plovoucí číslo má větší rozsah, než celé číslo (od cca -1.797e+308 do cca 1.797e+308), ale má omezenou přesnost.

  V asm.js se plovoucí číslo deklaruje jako:

  float = +float;
  

  Zvláštní hodnoty

  Kromě obyčejných hodnot mohou čísla také nabývat tří speciálních hodnot:

  • Kladné nekonečno (Infinity)
  • Záporné nekonečno (-Infinity)
  • Neplatné číslo (NaN)
   • Výraz `NaN == NaN` vrací false
   • Při kontrolování hodnoty vždy používejte funkci isNaN

  Související

  Document Tags and Contributors

  Contributors to this page: m93a, teoli
  Last updated by: teoli,