Tento překlad není kompletní. Prosím pomozte přeložit tento článek z angličtiny.

Procvičení JavaScriptu
Přehled pro ty, kteří si myslí, že JavaScriptu rozumí

JavaScript® (obvykle zkracováno na JS) je nenáročný, interpretovaný, objektově orientovaný jazyk s first-class funkcemi. Je znám zejména jako skriptovací jazyk pro webové stránky, nicméně je kromě prohlížečů používaný i v mnoha jiných prostředích, např. v node.js nebo Apache CouchDB. Tento prototypový, multiparadigmatický skriptovací jazyk je dále dynamický a podporuje jak objektově orientovaný, tak i imperativní a funkcionální programovací styl.

Standardem pro JavaScript je ECMAScript. Všechny moderní prohlížeče od roku 2012 plně podporují ECMAScript 5.1. Starší prohlížeče podporují alespoň ECMAScript 3. Šestá majoritní revize tohoto standardu je stále ve fázi příprav. Aktuální stav nových a vylepšených funkcí naleznete na vyhrazené wiki.

Tato část webu je věnována samotnému jazyku Javascript, tedy těm částem, které nejsou specifické pro webové stránky, ani jiná prostředí. Detaily API, která jsou určená pro webové stránky, naleznete na stránce Document Object Model (DOM). O tom, jak si spolu DOM a JavaScript rozumí, si můžete přečíst v Referenčním manuálu DOM.

JavaScript by neměl být zaměňován s programovacím jazykem Java.

Tutoriály

Naučte se jak programovat s JavaScriptem pomoci našich návodů a tutoriálů.

Úvod

Příručka JavaScriptu
Pokud s JavaScriptem začínáte, tato příručka vás jím provede.
JavaScript technologies overview
Úvod do vlastností JavaScriptu ve webovém prohlížeči.
Introduction to Object Oriented JavaScript
Úvod do konceptů objektově orientovaného programování v JavaScriptu.

Pro středně pokročilé

A re-introduction to JavaScript
Úvod pro ty, co si myslí, že už o JavaScriptu něco vědí.
JavaScript data structures
Přehled datových struktur poskytovaných v JavaScriptu.
Equality comparisons and sameness
JavaScript nabízí tři odlišné operace porovnání: striktní rovnost pomocí === a ne tak striktní rovnost pomocí ==.

Pro pokročilé

Dědění a řetězení prototypů
Vysvětlení často nepochopeného a podceňovaného prototypového dědění.
Strict mode
Omezená verze JavaScriptu.
JavaScript typed arrays
Typovaná pole JavaScriptu poskytují mechanismus pro přístup k nezpracovaným binárním datům.
Memory Management
Životní cyklus paměti a garbage collection v JavaScriptu.

Reference

Browse the complete JS reference documentation.

Standard objects
Get to know standard built-in objects Array, Boolean, Date, Error, Function, JSON, Math, Number, Object, RegExp, String, Map, Set, WeakMap, WeakSet, and others.
Expressions & operators
Naučte se víc o chování JavaScriptových operátorů instanceof, typeof, new, this, a dalších.
Statements & declarations
Naučte se jak do-while, for-in, for-of, try-catch, let, var, const, if-else, switch, a další JavaScriptové výrazy a další klíčová slova fungují.
Functions
Naučte se jak pracovat s JS funkcemi pro vývoj vlastních aplikací.

Tools & resources

Helpful tools while writing and debugging your JavaScript code.

Firefox Developer Tools
Scratchpad, Web Console, JavaScript Profiler, Debugger, and more.
Firebug
Edit, debug, and monitor CSS, HTML, and JavaScript live in any web page.
JavaScript Shells
A JavaScript shell allows you to quickly test snippets of JavaScript code.
TogetherJS

Collaboration made easy.

Stack Overflow
Stack Overflow questions tagged with "JavaScript".
JavaScript versions and release notes
Browse JavaScript's feature history and implementation status.

Join the JavaScript community

Choose your preferred method for joining the discussion:

*JavaScript je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Oracle ve Spojených státech a dalších zemích.

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Štítky: 
Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,