JavaScript

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Procvičení JavaScriptu
Přehled pro ty, kteří si myslí, že JavaScriptu rozumí

JavaScript® (obvykle zkracováno na JS) je nenáročný, interpretovaný, objektově orientovaný jazyk s first-class funkcemi. Je znám zejména jako skriptovací jazyk pro webové stránky, nicméně je kromě prohlížečů používaný i v mnoha jiných prostředích, např. v node.js nebo Apache CouchDB. Tento prototypový, multiparadigmatický skriptovací jazyk je dále dynamický a podporuje jak objektově orientovaný, tak i imperativní a funkcionální programovací styl.

Standardem pro JavaScript je ECMAScript. Všechny moderní prohlížeče od roku 2012 plně podporují ECMAScript 5.1. Starší prohlížeče podporují alespoň ECMAScript 3. Šestá majoritní revize tohoto standardu je stále ve fázi příprav. Aktuální stav nových a vylepšených funkcí naleznete na vyhrazené wiki.

Tato část webu je věnována samotnému jazyku Javascript, tedy těm částem, které nejsou specifické pro webové stránky, ani jiná prostředí. Detaily API, která jsou určená pro webové stránky, naleznete na stránce Document Object Model (DOM). O tom, jak si spolu DOM a JavaScript rozumí, si můžete přečíst v Referenčním manuálu DOM.

JavaScript by neměl být zaměňován s programovacím jazykem Java.

Tutorials

Learn how to program with JavaScript.

Introductory

JavaScript Guide
If you are new to JavaScript, this guide will walk you through the language.
JavaScript technologies overview
Introduction to the web browser JavaScript landscape.
Introduction to Object Oriented JavaScript
Introduction to the concepts of object oriented programming in JavaScript.

Intermediate

A re-introduction to JavaScript
An overview for those who think they know about JavaScript.
JavaScript data structures
Overview of available data structures in JavaScript.
Equality comparisons and sameness
JavaScript provides three different value-comparison operations: strict equality using === and loose equality using ==.

Advanced

Inheritance and the prototype chain
Explanation of the widely misunderstood and under-estimated prototype-based inheritance.
Strict mode
A restricted variant of JavaScript.
JavaScript typed arrays
JavaScript typed arrays provide a mechanism for accessing raw binary data.
Memory Management
Memory life cycle and garbage collection in JavaScript.

Reference

Browse the complete JS reference documentation.

Standard objects
Get to know standard built-in objects Array, Boolean, Date, Error, Function, JSON, Math, Number, Object, RegExp, String, Map, Set, WeakMap, WeakSet, and others.
Expressions & operators
Learn more about the behavior of JavaScript's operators instanceof, typeof, new, this, and more.
Statements & declarations
Learn how do-while, for-in, for-of, try-catch, let, var, const, if-else, switch, and more JavaScript statements and keywords work.
Functions
Learn how to work with JS functions to develop your applications.

Tools & resources

Helpful tools while writing and debugging your JavaScript code.

Firefox Developer Tools
Scratchpad, Web Console, JavaScript Profiler, Debugger, and more.
Firebug
Edit, debug, and monitor CSS, HTML, and JavaScript live in any web page.
JavaScript Shells
A JavaScript shell allows you to quickly test snippets of JavaScript code.
TogetherJS

Collaboration made easy.

Stack Overflow
Stack Overflow questions tagged with "JavaScript".
JavaScript versions and release notes
Browse JavaScript's feature history and implementation status.

Join the JavaScript community

Choose your preferred method for joining the discussion:

*JavaScript je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Oracle ve Spojených státech a dalších zemích.

Document Tags and Contributors

Tags: 
Contributors to this page: fscholz, jerrykocmen1983, m93a, angel333
Last updated by: fscholz,
Hide Sidebar