mozilla
Your Search Results

  JavaScript

  This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

  Procvičení JavaScriptu
  Přehled pro ty, kteří si myslí, že JavaScriptu rozumí

  JavaScript® (obvykle zkracováno na JS) je nenáročný, interpretovaný, objektově orientovaný jazyk s first-class funkcemi. Je znám zejména jako skriptovací jazyk pro webové stránky, nicméně je kromě prohlížečů používaný i v mnoha jiných prostředích, např. v node.js nebo Apache CouchDB. Tento prototypový, multiparadigmatický skriptovací jazyk je dále dynamický a podporuje jak objektově orientovaný, tak i imperativní a funkcionální programovací styl.

  Standardem pro JavaScript je ECMAScript. Všechny moderní prohlížeče od roku 2012 plně podporují ECMAScript 5.1. Starší prohlížeče podporují alespoň ECMAScript 3. Šestá majoritní revize tohoto standardu je stále ve fázi příprav. Aktuální stav nových a vylepšených funkcí naleznete na vyhrazené wiki.

  Tato část webu je věnována samotnému jazyku Javascript, tedy těm částem, které nejsou specifické pro webové stránky, ani jiná prostředí. Detaily API, která jsou určená pro webové stránky, naleznete na stránce Document Object Model (DOM). O tom, jak si spolu DOM a JavaScript rozumí, si můžete přečíst v Referenčním manuálu DOM.

  JavaScript by neměl být zaměňován s programovacím jazykem Java.

  Tutorials

  Learn how to program with JavaScript.

  Introductory

  JavaScript Guide
  If you are new to JavaScript, this guide will walk you through the language.
  JavaScript technologies overview
  Introduction to the web browser JavaScript landscape.
  Introduction to Object Oriented JavaScript
  Introduction to the concepts of object oriented programming in JavaScript.

  Intermediate

  A re-introduction to JavaScript
  An overview for those who think they know about JavaScript.
  JavaScript data structures
  Overview of available data structures in JavaScript.
  Equality comparisons and sameness
  JavaScript provides three different value-comparison operations: strict equality using === and loose equality using ==.

  Advanced

  Inheritance and the prototype chain
  Explanation of the widely misunderstood and under-estimated prototype-based inheritance.
  Strict mode
  A restricted variant of JavaScript.
  JavaScript typed arrays
  JavaScript typed arrays provide a mechanism for accessing raw binary data.
  Memory Management
  Memory life cycle and garbage collection in JavaScript.

  Reference

  Browse the complete JS reference documentation.

  Standard objects
  Get to know standard built-in objects Array, Boolean, Date, Error, Function, JSON, Math, Number, Object, RegExp, String, Map, Set, WeakMap, WeakSet, and others.
  Expressions & operators
  Learn more about the behavior of JavaScript's operators instanceof, typeof, new, this, and more.
  Statements & declarations
  Learn how do-while, for-in, for-of, try-catch, let, var, const, if-else, switch, and more JavaScript statements and keywords work.
  Functions
  Learn how to work with JS functions to develop your applications.

  Tools & resources

  Helpful tools while writing and debugging your JavaScript code.

  Firefox Developer Tools
  Scratchpad, Web Console, JavaScript Profiler, Debugger, and more.
  Firebug
  Edit, debug, and monitor CSS, HTML, and JavaScript live in any web page.
  JavaScript Shells
  A JavaScript shell allows you to quickly test snippets of JavaScript code.
  TogetherJS

  Collaboration made easy.

  Stack Overflow
  Stack Overflow questions tagged with "JavaScript".
  JavaScript versions and release notes
  Browse JavaScript's feature history and implementation status.

  Join the JavaScript community

  Choose your preferred method for joining the discussion:

  *JavaScript je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Oracle ve Spojených státech a dalších zemích.

  Document Tags and Contributors

  Tags: 
  Contributors to this page: fscholz, m93a, angel333, jerrykocmen1983
  Last updated by: fscholz,
  Hide Sidebar