Naši dobrovolníci ještě tento článek do jazyka Čeština nepřeložili. Přidejte se a pomozte nám tuto práci dokončit!
Tento článek si můžete přečíst také v jazyce English (US).

The HTML <ruby> element represents a ruby annotation. Ruby annotations are for showing pronunciation of East Asian characters.

Content categories Flow content, phrasing content, palpable content.
Permitted content Phrasing content.
Tag omission None, both the starting and ending tag are mandatory.
Permitted parents Any element that accepts phrasing content.
Permitted ARIA roles Any
DOM interface HTMLElement

Attributes

This element only includes the global attributes.

Examples

Example 1: Character

<ruby>
  漢 <rp>(</rp><rt>Kan</rt><rp>)</rp>
  字 <rp>(</rp><rt>ji</rt><rp>)</rp>
</ruby>

Example 2: Word

<ruby>
  明日 <rp>(</rp><rt>Ashita</rt><rp>)</rp>
</ruby>

Specifications

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of '<ruby>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<ruby>' in that specification.
Recommendation  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
rubyChrome Full support 5Edge Full support YesFirefox Full support 38IE Full support 5Opera Full support 15Safari Full support 5WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 38Opera Android Full support 14Safari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

See also

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,