Naši dobrovolníci ještě tento článek do jazyka Čeština nepřeložili. Přidejte se a pomozte nám tuto práci dokončit!
Tento článek si můžete přečíst také v jazyce English (US).

The HTML <legend> element represents a caption for the content of its parent <fieldset>.

Content categories None.
Permitted content Phrasing content.
Tag omission None, both the starting and ending tag are mandatory.
Permitted parents A <fieldset> whose first child is this <legend> element
Permitted ARIA roles None
DOM interface HTMLLegendElement

Attributes

This element only includes the global attributes.

Examples

See <form> for examples on <legend>.

Specifications

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of '<legend>' in that specification.
Living Standard Definition of the legend element
HTML5
The definition of '<legend>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<legend>' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
legendChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support 6Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

See also

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,