Naši dobrovolníci ještě tento článek do jazyka Čeština nepřeložili. Přidejte se a pomozte nám tuto práci dokončit!
Tento článek si můžete přečíst také v jazyce English (US).

The HTML <figcaption> or Figure Caption element represents a caption or legend describing the rest of the contents of its parent <figure> element.

Content categories None.
Permitted content Flow content.
Tag omission None, both the starting and ending tag are mandatory.
Permitted parents A <figure> element; the <figcaption> element must be its first or last child.
Permitted ARIA roles group, presentation
DOM interface HTMLElement

Attributes

This element only includes the global attributes.

Examples

Please see the <figure> page for examples on <figcaption>.

Specifications

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of '<figcaption>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<figcaption>' in that specification.
Recommendation  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
figcaptionChrome Full support 8Edge Full support YesFirefox Full support 4IE Full support 9Opera Full support 11Safari Full support 5.1WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 11Safari iOS Full support 5.1Samsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

See also

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,