Tento překlad není kompletní. Prosím pomozte přeložit tento článek z angličtiny.

HTML (Hypertext Markup Language) elementy jsou obyvkle buď "block-level" elementy nebo Inline elements.  Blok level element zabírá veškerý prostor rodičovského elementu (kontejneru), proto tvoří tak zvaný "blok". Tento článek Vám vysvětlí, co to znamená.

Prohlížeč je obyvkle zobrazuje jako blokové (řádkové) elementy, tím, že je zalomuje na konci řádku. Můžete si je představit jako boxy, které jsou na sobě naskladány.

Blok level elementy vždy začínají na novém řádku, dochazí k zalamování elementu. Zabírají veškerou šířku, která jim je poskytnuta.

Tento příklad ukazuje vliv blokových elementů:

Block-level elementy

HTML

<p>This paragraph is a block-level element; its background has been colored to display the paragraph's parent element.</p>

CSS

p { background-color: #8ABB55; }

Použití

  • Block-level elements may appear only within a <body> element.

Block-level vs. inline

There are a couple of key differences between block-level elements and inline elements:

Formátování
By default, block-level elements begin on new lines, but inline elements can start anywhere in a line.
Content model
Generally, block-level elements may contain inline elements and other block-level elements. Inherent in this structural distinction is the idea that block elements create "larger" structures than inline elements.

The distinction of block-level vs. inline elements is used in HTML specifications up to 4.01. In HTML5, this binary distinction is replaced with a more complex set of content categories. The "block-level" category roughly corresponds to the category of flow content in HTML5, while "inline" corresponds to phrasing content, but there are additional categories.

Elementy

Toto je kompletní seznam všech HTML blok level elementů (ikdyž "block-level" není technicky definované pro nové elementy ve verzi HTML5).

<address>
Contact information.
<article> HTML5
Article content.
<aside> HTML5
Aside content.
<blockquote>
Long ("block") quotation.
<canvas> HTML5
Drawing canvas.
<dd>
Describes a term in a description list.
<div>
Document division.
<dl>
Description list.
<dt>
Description list term.
<fieldset>
Field set label.
<figcaption> HTML5
Figure caption.
<figure> HTML5
Groups media content with a caption (see <figcaption>).
<footer> HTML5
Section or page footer.
<form>
Input form.
<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>
Heading levels 1-6.
<header> HTML5
Section or page header.
<hgroup> HTML5
Groups header information.
<hr>
Horizontal rule (dividing line).
<li>
List item.
<main>
Contains the central content unique to this document.
<nav>
Contains navigation links.
<noscript>
Content to use if scripting is not supported or turned off.
<ol>
Ordered list.
<output> HTML5
Form output.
<p>
Paragraph.
<pre>
Preformatted text.
<section> HTML5
Section of a web page.
<table>
Table.
<tfoot>
Table footer.
<ul>
Unordered list.
<video> HTML5
Video player.


See also

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: mdnwebdocs-bot, tomasvn
Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,