Blokové elementy

This article needs an editorial review. How you can help.

Tento překlad není kompletní. Prosím pomozte přeložit tento článek z angličtiny.

Elementy v HTML (Hypertext Markup Language) jsou obvykle buď blokové, nebo řádkové. Blokové elementy zabírají celou šířku svého rodiče, čímž tvoří jakýsi „blok“.

Prohlížeče většinou zobrazují blokové elementy tak, že za ně i před ně vloží nový řádek – vizte následující ukázku.

Blokové elementy

HTML

<p>Odstavec je typický blokový element. Jeho pozadí jsme obarvili, aby se zvýraznil jeho rodič.</p>

CSS

p { background-color: #8ABB55; }

Použití

  • Blokové elementy se smí objevit uvnitř elementu <body>.

Blokové vs. řádkové elementy

Mezi blokovými a řádkovými elementy existuje několik významných rozdílů:

Formátování
Ve výchozím nastavení začínají blokové elementy na noém řádku.
Struktura elementu
Blokové elementy běžně smí obsahovat řádkové elementy i další blokové elementy. S tím je také spojena myšlenka. že blokové elementy vytváří „větší“ struktury, než elementy řádkové.

Rozdělení na blokové a řádkové elementy používala specifikace HTML verze 4.01 a nižší. V HTML5 byla tato dichotomie nahrazena složitější sadou kategorií obsahu. „Bloková kategorie“ zhruba odpovádá kategorii flow content z HTML5, zatímco  „řádková“ odpovídá kategorii phrasing content, existují ale i další kategorie.

Elementy

Následuje kompletní seznam všech blokových elementů HTML (ačkoli technicky nejsou „blokové elementy“ v HTML5 definovány.)

<address>
Kontaktní údaje
<article> HTML5
Obsah článku
<aside> HTML5
Postranní obsah
<audio> HTML5
Přehrávač zvuku
<blockquote>
Dlouhá („bloková“) citace
<canvas> HTML5
Kreslicí plátno
<dd>
Popis definovaného termínu
<div>
Oddíl dokumentu
<dl>
Definiční seznam
<fieldset>
Sekupení formulářových polí.
<figcaption> HTML5
Popis symbolu.
<figure> HTML5
Seskupuje symbol (obrázek, schéma, tabulku) s popiskem (viz <figcaption>).
<footer> HTML5
Patička sekce nebo stránky
<form>
Formulář
<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>
Nadpisy úrovní 1–6
<header> HTML5
Hlavička sekce nebo stránky
<hgroup> HTML5
Seskupuje hlavičkové informace.
<hr>
Vodorovná (dělící) čára
<main>
Obsahuje hlavní obsah, jedinečný pro svůj dokument.
<nav>
Obsahuje navigační odkazy.
<noscript>
Obsah, který se zobrazí, pokud není povoleno nebo podporováno skriptování.
<ol>
Seřazený (číslovaný) seznam
<output> HTML5
Výstup formuláře
<p>
Odstavec
<pre>
Předformátovaný text
<section> HTML5
Sekce webové stránky
<table>
Tabulka
<tfoot>
Patička tabulky
<ul>
Neřazený seznam
<video> HTML5
Přehrávač videa

Související stránky

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Štítky: 
 Přispěvatelé této stránky: jtojnar
 Poslední aktualizace od: jtojnar,