Naši dobrovolníci ještě tento článek do jazyka Čeština nepřeložili. Přidejte se a pomozte nám tuto práci dokončit!
Tento článek si můžete přečíst také v jazyce English (US).

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

The ::spelling-error CSS pseudo-element represents a text segment which the user agent has flagged as incorrectly spelled.

::spelling-error {
  color: red;
}

Allowable properties

Only a small subset of CSS properties can be used in a rule with ::spelling-error in its selector:

Syntax

::spelling-error

Specifications

Specification Status Comment
CSS Pseudo-Elements Level 4
The definition of '::spelling-error' in that specification.
Working Draft Initial definition.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
::spelling-error
Experimental
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile No support NoFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No

Legend

No support  
No support
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.

See also

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: mdnwebdocs-bot, fscholz, mfluehr, wbamberg, rolfedh, cvrebert
Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,