Naši dobrovolníci ještě tento článek do jazyka Čeština nepřeložili. Přidejte se a pomozte nám tuto práci dokončit!
Tento článek si můžete přečíst také v jazyce English (US).

The onunload property of the WindowEventHandlers mixin is the EventHandler for processing unload events. These events fire when the window is unloading its content and resources. The resource removal is processed after the unload event occurs.

Note: Browsers equipped with pop-up blockers will ignore all Window.open() method calls in onunload event handler functions.

Syntax

window.addEventListener("unload", function(event) { ... });
window.onunload = function(event) { ... };

Typically, it is better to use window.addEventListener() and the unload event, instead of onunload.

Specifications

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'onunload' in that specification.
Living Standard  
HTML 5.1
The definition of 'GlobalEventHandlers' in that specification.
Recommendation  
HTML5
The definition of 'GlobalEventHandlers' in that specification.
Recommendation  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
onunloadChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

In Firefox 1.5, using this event handler in your page prevents the browser from caching the page in the in-memory bfcache. See Using Firefox 1.5 caching for details.

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,