Probíhá překlad.

Non-standard
This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Tato metoda je používána pro přerušení dlouhých operací. Spustí callback hned jakmile prohlížeč dokončí operace jako je např. událost (event) nebo aktualizace zobrazení (display update).  

U této metody není očekáváno, že bude stanovena standardem, a je implementována pouze v posledních verzích Internet Explorer a NodeJS 0.10+. Setkala se s negativním ohlasem ze strany Gecko (Firefox) a Webkit (Google/Apple).

Syntaxe

var immediateID = setImmediate(func, [param1, param2, ...]);
var immediateID = setImmediate(func);
  • kde immediateID je identifikátor, který může být použit později s window.clearImmediate.
  • func je funkce která má být zavolána.

Všechny parametry ParamX budou předány přímo volané funkci.

Poznámky

Metoda window.clearImmediate může být použita k vymazání nastavené immediate akce obdobným způsobem jako je tomu u window.clearTimeoutwindow.setTimeout.

Tato metoda může být použita namísto setTimeout(fn, 0) metody ke spuštění časově náročných operací

Může být emulováno několika různými způsoby:

  • window.postMessage může být využito ke spuštění okamžitého, ale pružnějšího callback. Počítejte s tím, že Internet Explorer 8 zahrnuje a sychronní verzi postMessage, která nemůže být využita pro toto obejití (fallback).
  • MessageChannel může být využit spolehlivě uvnitř Web Workerů zatímco sémantika postMessage tvrdí, že zde nemůže být použita.
  • setTimeout(fn, 0) může být potencionálně využita, nicméně je pevně nastavena na 4ms pro časovače vnořené do více než 5ti úrovní, dle HTML specifikace, to zní nedělá vhodnou náhradu pro bezprostřední setImmediate.
  • Všechny tyto techniky byly začleněny do robustní náhrady setImmediate.

Specifikace

Není součástí žádné specifikace a její použití není standardní cestou.

Kompatibilita s prohlížeči

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support No support (Yes) No support 10 No support No support
Feature Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support No support (Yes) No support No support No support No support

Podobné odkazy

window.clearImmediate

Specification: Efficient Script Yielding

Microsoft setImmediate API Demo

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: mdnwebdocs-bot, thujer
Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,