Naši dobrovolníci ještě tento článek do jazyka Čeština nepřeložili. Přidejte se a pomozte nám tuto práci dokončit!
Tento článek si můžete přečíst také v jazyce English (US).

The Window property screen returns a reference to the screen object associated with the window. The screen object, implementing the Screen interface, is a special object for inspecting properties of the screen on which the current window is being rendered.

Syntax

screenObj = window.screen;

Example

if (screen.pixelDepth < 8) {
  // use low-color version of page
} else { 
  // use regular, colorful page
}

Specification

Specification Status Comment
CSS Object Model (CSSOM) View Module
The definition of 'window.screen' in that specification.
Working Draft  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
screenChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile ? Firefox Android Full support YesOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,