Naši dobrovolníci ještě tento článek do jazyka Čeština nepřeložili. Přidejte se a pomozte nám tuto práci dokončit!
Tento článek si můžete přečíst také v jazyce English (US).

Returns the number of times the current document has been painted to the screen in this window.

Syntax

var paintCount = window.mozPaintCount;
  • paintCount stores the window.mozPaintCount property value.
  • The window.mozPaintCount value is a long long, and starts at zero when the document is first created, incrementing by one each time the document is painted.

Specification

Not part of any W3C technical specification or recommendation.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
mozPaintCount
Non-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile No support NoFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No

Legend

No support  
No support
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,