Popis

Metoda .getSelection() objektu window vrací objekt typu Selection, reprezentující rozsah textu označeného uživatelem.

Syntax

selection = window.getSelection();
 • premenná selection je objekt typu Selection. Při převodu na řetězec, či už pridáním prázdných uvozovek "" alebo použitím .toString, výsledkem bude označený (selektovaný) text.

Příklad

function priklad() {
  var selObj = window.getSelection(); 
  alert(selObj);
  var selRozsah = selObj.getRangeAt(0);
  // dělej něco so selektovaným rozsahom
}

Poznámky

V JavaScriptě, když je objekt předaný ako argument funkci očekávající string (řetězec - ako například window.alert či document.write), automaticky se použije řetězec vrácen metodou toString() daného objektu. Tohle způsobí, že objekt se může chovat jako řetězec i vtedy, když ho nějaké iné funcke používají jako plnohodnotný objekt s vlastnostmi a metodami.

V příkladě, který byl uveden výše, je automaticky zavolána metoda selObj.toString() a její výsledek je pak předán metodě window.alert.

Avšak pokoušání se o použití vlastností či metod JavaScriptového objektu String ako např. length or substr přímo na objektu typu Selection skončí chybou, protože objekty téhož typu nobsahují takové vlastnosti ani metody. Když chcete použít objekt typu Selection ako string, zavolejte přímo jeho metodu .toString():

var označenýText = selObj.toString();
 • selObj je objekt typu Selection.
 • selectedText je string (řetězec) — označený text.

Podpora v prohlížečích

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Plán Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Základná podpora Ano Ano Ano (testováno v IE7+) (Yes) (Yes)
Plán Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Základná podpora ? ? ? ? ?

Špecifikácia

DOM Level 0. Not part of any standard.

Očakáva sa špecifikovanie aj v novom DOM Range spec (taken out of HTML5).

Nie je zlé prečítať si DOM HTML5 Range, Extensions to other interfaces

Pozri tiež

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: mdnwebdocs-bot, fscholz, khalid32, Kubo2
Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,