Naši dobrovolníci ještě tento článek do jazyka Čeština nepřeložili. Přidejte se a pomozte nám tuto práci dokončit!
Tento článek si můžete přečíst také v jazyce English (US).

Obsolete since Gecko 23 (Firefox 23 / Thunderbird 23 / SeaMonkey 2.20)
This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

Summary

Gets/sets the status bar text for the given window.

Syntax

var sMsg = window.defaultStatus;
window.defaultStatus = sMsg;

Parameters

  • sMsg is a string containing the text to be displayed by default in the statusbar.

Example

<html> 
 <body onload="window.defaultStatus='hello!';"/> 
  <button onclick="window.confirm('Are you sure you want to quit?');">confirm</button> 
 </body> 
</html>

Notes

To set the status once the window has been opened, use window.status.

Specification

HTML5

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Poslední aktualizace od: Loirooriol,