NodeIterator.referenceNode

Naši dobrovolníci ještě tento článek do jazyka Čeština nepřeložili. Přidejte se a pomozte nám tuto práci dokončit!
Tento článek si můžete přečíst také v jazyce English (US).

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

The NodeIterator.referenceNode read-only returns the Node to which the iterator is anchored; as new nodes are inserted, the iterator remains anchored to the reference node as specified by this property.

Syntax

node = nodeIterator.referenceNode;

Example

var nodeIterator = document.createNodeIterator(
    document.body,
    NodeFilter.SHOW_ELEMENT,
    { acceptNode: function(node) { return NodeFilter.FILTER_ACCEPT; } },
    false
);
node = nodeIterator.referenceNode;

Specifications

Specification Status Comment
DOM
The definition of 'NodeIterator.referenceNode' in that specification.
Living Standard Initial definition.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
Basic support
Experimental
Chrome Full support 1Edge Full support 17Firefox Full support 3.5IE No support NoOpera Full support YesSafari Full support 3WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support 17Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support 3Samsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.

See also

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Poslední aktualizace od: ExE-Boss,