Help us test MDN's new front-end: https://discourse.mozilla.org/t/help-us-test-mdns-new-react-front-end-beta/42593

Tento překlad není kompletní. Prosím pomozte přeložit tento článek z angličtiny.

Rozhraní NodeIterator představuje iterátor nad seznamem uzlů v podstromu DOM. Vrací uzly v pořadí dokumentu.

NodeIterator lze vytvořit metodou Document.createNodeIterator() následujícím způsobem:

var nodeIterator = document.createNodeIterator(root, whatToShow, filter);

Vlastnosti

Toto rozhraní nemá žádné zděněné vlastnosti.

NodeIterator.rootRead only
Vrací Node přestavující kořenový uzel tak, jak byl specifikovaný při vytvoření NodeIteratoru.
NodeIterator.whatToShowRead only
Vrací unsigned long číslo, které  je bitovou maskou sestávající z konstat uvedených v tabulce níže. Tyto konstanty určují typy uzlů Node, které mají být v iteraci zahrnuty. Uzly, jejichž typy nejsou v masce obsaženy, budou při iteraci přeskočeny, ale jejich relevantní poduzly mohou být zahrnuty.
Konstanta Číselná hodnota Popis
NodeFilter.SHOW_ALL -1 (maximální hodnota pro unsigned long) Zahrnuje všechny typy uzlů.
NodeFilter.SHOW_ATTRIBUTE  2

Zahrnuje atributy (uzly typu Attr). Toto má smysl pouze tehdy, pokud se vytváří NodeIterator s uzlem typu Attr jako kořenovým uzlem. To vede k tomu, že se uzel atributu objeví na prvním místě iterace nebo procházení. Atributy se neobjevují při procházení stromu dokumentu, protože nejsou potomky jiných uzlů.

NodeFilter.SHOW_CDATA_SECTION  8 Zahrnuje uzly typu CDATASection.
NodeFilter.SHOW_COMMENT 128 Zahrnuje uzly typu Comment.
NodeFilter.SHOW_DOCUMENT 256 Zahrnuje uzly typu Document.
NodeFilter.SHOW_DOCUMENT_FRAGMENT 1024 Zahrnuje uzly typu DocumentFragment.
NodeFilter.SHOW_DOCUMENT_TYPE 512 Zahrnuje uzly typu DocumentType.
NodeFilter.SHOW_ELEMENT 1 Zahrnuje uzly typu Element.
NodeFilter.SHOW_ENTITY  32

Zahrnuje uzly typu Entity. To má smysl pouze tehdy, pokud se vytváří NodeIterator, který má Entity jako kořenový uzel. To vede k tomu, že se uzel Entity objevi na prvním místě při procházení. Entity nejsou součástí stromu dokumentu a proto se při procházení stromem neobjevují.

NodeFilter.SHOW_ENTITY_REFERENCE  16 Zahrnuje uzly typu EntityReference.
NodeFilter.SHOW_NOTATION  2048 Zahrnuje uzly typu Notation. To má smysl pouze tehdy, pokud se vytváří NodeIterator, který má Notation jako kořenový uzel. To vede k tomu, že se uzel Notation objevi na prvním místě při procházení. Notace nejsou součástí stromu dokumentu a proto se při procházení stromem neobjevují.
NodeFilter.SHOW_PROCESSING_INSTRUCTION 64 Zahrnuje uzly typu ProcessingInstruction.
NodeFilter.SHOW_TEXT 4 Zahrnuje uzly typu Text.
NodeIterator.filterRead only
Vrací NodeFilter použitý k výběru relevantních uzlů.
NodeIterator.expandEntityReferencesRead only
Je to Boolean, jehož hodnota určuje, jestli se při zahození EntityReference zahodí i celý příslušný podstrom.
NodeIterator.referenceNodeRead only  
Vrací Node, ke kterému je iterátor ukotven.
NodeIterator.pointerBeforeReferenceNodeRead only  
Vrací Boolean určující, zda je NodeIterator ukotven před (true) nebo za (false) kotevním uzlem.

Metody

Toto rozhraní nemá žádné zděděné metody.

NodeIterator.detach() 
Toto je prázdná operace, která nemá žádný efekt. V předchozí verzi se používala k označení iterátoru, který se dále nepoužívá, ale v současné verzi je zbytečná.
NodeIterator.previousNode()
Vrací předcházející Node v dokumentu nebo null v případě, že takový uzel neexistuje.
NodeIterator.nextNode()
Vrací následující Node v dokumentu nebo null v případě, že takový uzel neexistuje.

Specifikace

Specifikace Stav Komentář
DOM
The definition of 'NodeIterator' in that specification.
Living Standard Přidány vlastnosti  referenceNode a pointerBeforeReferenceNode.
Odstraněna vlastnost  expandEntityReferences.
Metoda detach() změněna na no-op.
Metody previousNode() a nextNode() už nezpůsobují výjimky.
Document Object Model (DOM) Level 2 Traversal and Range Specification
The definition of 'NodeIterator' in that specification.
Obsolete Počáteční definice.

Kompatibilita prohlížečů

 

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
NodeIteratorChrome Full support 1Edge Full support YesFirefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support 9Safari Full support 3WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 3Samsung Internet Android Full support Yes
expandEntityReferences
DeprecatedNon-standard
Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox No support 3.5 — 21IE Full support 9Opera Full support 9Safari Full support 3WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android No support 4 — 21Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 3Samsung Internet Android Full support Yes
filterChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support 9Safari Full support 3WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 3Samsung Internet Android Full support Yes
pointerBeforeReferenceNode
Experimental
Chrome Full support 1Edge Full support 17Firefox Full support 3.5IE No support NoOpera Full support YesSafari Full support 3WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile No support NoFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support 3Samsung Internet Android Full support Yes
referenceNode
Experimental
Chrome Full support 1Edge Full support 17Firefox Full support 3.5IE No support NoOpera Full support YesSafari Full support 3WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile No support NoFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support 3Samsung Internet Android Full support Yes
rootChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support 9Safari Full support 3WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 3Samsung Internet Android Full support Yes
whatToShowChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support 9Safari Full support 3WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 3Samsung Internet Android Full support Yes
detach
DeprecatedNon-standard
Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox No support 3.5 — 22IE Full support 9Opera Full support 9Safari Full support 3WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android No support 4 — 22Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 3Samsung Internet Android Full support Yes
nextNodeChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support 9Safari Full support 3WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 3Samsung Internet Android Full support Yes
previousNodeChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support 9Safari Full support 3WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 3Samsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.

Viz také

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: ExE-Boss, mdnwebdocs-bot, median1st
Poslední aktualizace od: ExE-Boss,