HTMLTableRowElement.insertCell()

Metoda HTMLTableRowElement.insertCell() vloží novou buňku do řádku tabulky a vrátí odkaz na vloženou buňku.

Syntaxe

var cell = HTMLTableRowElement.insertCell(optionalindex = -1);
 • HTMLTableRowElement je HTML odkaz na řádek tabulky.
 • index je index nové buňky.
 • cell je výsledný odkaz na novu buňku.
  Pokud index je -1, nebo je roven počtu buněk v řádku, nová buňka se připojí na konec řádku.
  Pokud je index vyšší, než je počet buněk, výsledkem je výjimka IndexSizeError.
  Pokud je index vynechán, jeho automatická hodnota je -1. 

Příklad

<table>
 <tr id="row0">
  <td>Original buňka</td>
 </tr>
</table>

<script>

 function addCell(tableRowID) {

  // Získá odkaz na řádek tabulky (tableRow)
  var rowRef = document.getElementById(tableRowID);

  // Vloží buňku do řádku na index 0
  var newCell  = rowRef.insertCell(0);

  // Přidá textový uzel do buňky
  var newText = document.createTextNode('New cell')
  newCell.appendChild(newText);
 }

// Zavolá addCell() s ID řádku tabulky
addCell('row0');

</script>

Aby byl HTML dokument validní, TR musí obsahovat minimálně jeden TD element.

Všimněte si, že insertCell rovnou vkládá buňku do tabulky a vrací referenci na nově vytvořenou buňku. Není potřeba buňku vkládat zvlášť, což by v případě vytvoření elementu TD voláním document.createElement() nutné bylo.

Kompatibilita prohlížečů

Poznámky k jádru Gecko

 • Od Gecko verze 20.0 (Firefox 20.0 / Thunderbird 20.0 / SeaMonkey 2.17) je argument index nepovinný a jeho výchozí hodnotou je -1, v souladu se specifikací HTML.

Specifikace

Viz také

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: m-sche, fscholz, TondaKozak
Poslední aktualizace od: m-sche,