MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

HTMLTableRowElement.insertCell()

Tento překlad není kompletní. Prosím pomozte přeložit tento článek z angličtiny.

Metoda HTMLTableRowElement.insertCell() vloží novou buňku do řádku tabulky a vrátí odkaz na vloženou buňku.

Syntaxe

var cell = HTMLTableRowElement.insertCell(optionalindex = -1);
 • HTMLTableRowElement je HTML odkaz na řádek tabulky.
 • index je index nové buňky.
 • cell je výsledný odkaz na novu buňku.
  Pokud index je -1, nebo je roven počtu buněk v řádku, nová buňka se připojí na konec řádku.
  Pokud je index vyšší, než je počet buněk, výsledkem je výjimka IndexSizeError.
  Pokud je index vynechán, jeho automatická hodnota je -1. 

Příklad

<table>
 <tr id="row0">
  <td>Original buňka</td>
 </tr>
</table>

<script>

 function addCell(tableRowID) {

  // Získá odkaz na řádek tabulky (tableRow)
  var rowRef = document.getElementById(tableRowID);

  // Vloží buňku do řádku na index 0
  var newCell  = rowRef.insertCell(0);

  // Přidá textový uzel do buňky
  var newText = document.createTextNode('New cell')
  newCell.appendChild(newText);
 }

// Zavolá addCell() s ID řádku tabulky
addCell('row0');

</script>

Aby byl HTML dokument validní, TR musí obsahovat minimálně jeden TD element.

Note that insertCell inserts the cell directly into the table and returns a reference to the new cell. The cell does not need to be appended separately as would be the case if document.createElement() had been used to create the new TD element.

Kompatibilita prohlížečů

Gecko-specific notes

 • Starting with Gecko 20.0 (Firefox 20.0 / Thunderbird 20.0 / SeaMonkey 2.17) the index argument has been made optional and defaults to -1 as per HTML specification.

Specifikace

Viz také

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

 Přispěvatelé této stránky: fscholz, TondaKozak
 Poslední aktualizace od: TondaKozak,