HTMLTableRowElement.insertCell()

Tento překlad není kompletní. Prosím pomozte přeložit tento článek z angličtiny.

Metoda HTMLTableRowElement.insertCell() vloží novou buňku do řádku tabulky a vrátí odkaz na vloženou buňku.

Syntaxe

var cell = HTMLTableRowElement.insertCell(optionalindex = -1);
 • HTMLTableRowElement je HTML odkaz na sloupec tabulky.
 • index je index nové buňky.
 • cell je výsledný odkaz na novu buňku HTMLTableCellElement.
  Pokud index je -1, nebo je roven počtu buněk v řádku, nová buňka se připojí na konec řádku.
  Pokud je index vyšší, než je počet buněk, výsledkem je výjimka IndexSizeError.
  Pokud je index vynechán, jeho automatická hodnota je -1. 

Příklad

<table>
 <tr id="row0">
  <td>Original buňka</td>
 </tr>
</table>

<script>

 function addCell(tableRowID) {

  // Získá odkaz na řádek tabulky (tableRow)
  var rowRef = document.getElementById(tableRowID);

  // Vloží buňku do řádku na index 0
  var newCell  = rowRef.insertCell(0);

  // Přidá textový uzel do buňky
  var newText = document.createTextNode('New cell')
  newCell.appendChild(newText);
 }

// Zavolá addCell() s ID řádku tabulky
addCell('row0');

</script>

Aby byl HTML dokument validní, TR musí obsahovat minimálně jeden TD element.

Všimněte si, že insertCell rovnou vkládá buňku do tabulky a vrací referenci na nově vytvořenou buňku. Není potřeba buňku vkládat zvlášť, což by v případě vytvoření elementu TD voláním document.createElement() nutné bylo.

Specifikace

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'HTMLTableRowElement.insertCell()' in that specification.
Living Standard  
Document Object Model (DOM) Level 2 HTML Specification
The definition of 'HTMLTableRowElement.insertCell()' in that specification.
Obsolete Initial definition

Kompatibilita prohlížečů

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
insertCellChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
Index parameter is optionalChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 20IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 20Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
Support for -1 as an index argumentChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 20IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 20Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Viz také

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: ExE-Boss, mdnwebdocs-bot, m-sche, fscholz, TondaKozak
Poslední aktualizace od: ExE-Boss,