Tento překlad není kompletní. Prosím pomozte přeložit tento článek z angličtiny.

Metoda HTMLTableElement.insertRow() vloží nový řádek do tabulky

Syntax

var row = HTMLTableElement.insertRow(optional index = -1);
 • HTMLTableElement je odkaz na HTML element tabulky
 • index je index nově vloženého řádku.
 • do row se uloží odkaz na nový řádek. Odkaz na HTMLTableRowElement.
  Pokud je index  -1, nebo je roven počtu řádků tabulky, nový řádek se objeví jako poslední řádek.
  Pokud je index vyšší než je počet řádků, výsledkem je výjimka  IndexSizeError
  Pokud je index vynechán, výchozí hodnota je -1.
 • Pokud má tabulka více elementů tbody, standardně se nový řádek vloží do posledního tbody. Pro vložení do konkrétního tbody:
  var specific_tbody=document.getElementById(tbody_id);
  var row=specific_tbody.insertRow(index)

Example

<table id="TableA">
<tr>
<td>Starý vrchní řádek</td>
</tr>
</table>
<script type="text/javascript">

function addRow(tableID) {
 // Získá odkaz na tabulku
 var tableRef = document.getElementById(tableID);

 // Vloží řádek to tabulky na index 0
 var newRow  = tableRef.insertRow(0);

 // Vloží buňku do řádku na index 0
 var newCell = newRow.insertCell(0);

 // Vloží textový uzel do buňky
 var newText = document.createTextNode('Nový vrchní řádek');
 newCell.appendChild(newText);
}

// Zavolá addRow() s ID tabulky
addRow('TableA');

</script>

Pro validní HTML dokument je nutné, aby TR obsahovalo minimálně jeden element TD.

Note that insertRow inserts the row directly into the table and returns a reference to the new row. The row does not need to be appended separately as would be the case if document.createElement() had been used to create the new TR element.

Kompatibilita prohlížeců

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 4 3 5.5 10.10 4
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support Advanced support ? ? ?

Gecko-specific notes

 • Starting with Gecko 20.0 (Firefox 20.0 / Thunderbird 20.0 / SeaMonkey 2.17) the index argument has been made optional and defaults to -1 as per HTML specification.

Specifikace

Viz také

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: fscholz, TondaKozak
Poslední aktualizace od: TondaKozak,