Naši dobrovolníci ještě tento článek do jazyka Čeština nepřeložili. Přidejte se a pomozte nám tuto práci dokončit!
Tento článek si můžete přečíst také v jazyce English (US).

The onloadend property of the GlobalEventHandlers mixin is an EventHandler representing the code to be called when the loadend event is raised (when progress has stopped on the loading of a resource.)

Syntax

img.onloadend = funcRef;

Value

funcRef is the handler function to be called when the resource's loadend event fires.

Examples

HTML content

<img src="myImage.jpg">

JavaScript content

// 'loadstart' fires first, then 'load', then 'loadend'

image.addEventListener('load', function(e) {
  console.log('Image loaded');
});

image.addEventListener('loadstart', function(e) {
  console.log('Image load started');
});

image.addEventListener('loadend', function(e) {
  console.log('Image load finished');
});

Specifications

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'onloadend' in that specification.
Living Standard Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
onloadendChrome No support NoEdge No support NoFirefox Full support 52IE No support NoOpera No support NoSafari ? WebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 52Opera Android No support NoSafari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: mdnwebdocs-bot, fscholz, Sebastianz, chrisdavidmills
Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,