Naši dobrovolníci ještě tento článek do jazyka Čeština nepřeložili. Přidejte se a pomozte nám tuto práci dokončit!
Tento článek si můžete přečíst také v jazyce English (US).

The Document.body property represents the <body> or <frameset> node of the current document, or null if no such element exists.

Syntax

var objRef = document.body;
document.body = objRef;

Example

// Given this HTML: <body id="oldBodyElement"></body>
alert(document.body.id); // "oldBodyElement"

var aNewBodyElement = document.createElement("body");

aNewBodyElement.id = "newBodyElement";
document.body = aNewBodyElement;
alert(document.body.id); // "newBodyElement"

Notes

document.body is the element that contains the content for the document. In documents with <body> contents, returns the <body> element, and in frameset documents, this returns the outermost <frameset> element.

Though body is settable, setting a new body on a document will effectively remove all the current children of the existing <body> element.

Specification

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'Document.body' in that specification.
Living Standard  
HTML 5.1
The definition of 'Document.body' in that specification.
Recommendation  
HTML5
The definition of 'Document.body' in that specification.
Recommendation  
Document Object Model (DOM) Level 2 HTML Specification
The definition of 'Document.body' in that specification.
Obsolete  
Document Object Model (DOM) Level 1 Specification
The definition of 'Document.body' in that specification.
Obsolete Initial definition.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
Basic supportChrome Full support 1Edge Full support YesFirefox Full support 2
Notes
Full support 2
Notes
Notes The body property was implemented on the HTMLDocument interface in Firefox for a long time, hence document.body would not return the <body> element if the document's Content-Type was not set to text/html or application/xhtml+xml (or if it came from DOMParser.parseFromString without the text/html type being used). This has been fixed in Firefox 60.
IE Full support 6Opera Full support 9.6Safari Full support 4WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support Yes
Notes
Full support Yes
Notes
Notes The body property was implemented on the HTMLDocument interface in Firefox for a long time, hence document.body would not return the <body> element if the document's Content-Type was not set to text/html or application/xhtml+xml (or if it came from DOMParser.parseFromString without the text/html type being used). This has been fixed in Firefox 60.
Opera Android Full support YesSafari iOS Full support 5Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
See implementation notes.
See implementation notes.

See also

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Poslední aktualizace od: mfuji09,