Přejít na:

Tento překlad není kompletní. Prosím pomozte přeložit tento článek z angličtiny.

DOMString is a UTF-16 String. As JavaScript already uses such strings, DOMString is mapped directly to a String.

Passing null to a method or parameter accepting a DOMString typically stringifies to "null".

Specifications

Specification Status Comment
Web IDL
The definition of 'DOMString' in that specification.
Candidate Recommendation Rephrasing of the definition to remove weird edge cases.
Document Object Model (DOM) Level 3 Core Specification
The definition of 'DOMString' in that specification.
Obsolete No change from Document Object Model (DOM) Level 2 Core Specification
Document Object Model (DOM) Level 2 Core Specification
The definition of 'DOMString' in that specification.
Obsolete No change from Document Object Model (DOM) Level 1 Specification
Document Object Model (DOM) Level 1 Specification
The definition of 'DOMString' in that specification.
Obsolete Initial definition.

See also

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: mdnwebdocs-bot, fscholz, teoli
Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,