Naši dobrovolníci ještě tento článek do jazyka Čeština nepřeložili. Přidejte se a pomozte nám tuto práci dokončit!
Tento článek si můžete přečíst také v jazyce English (US).

The ChildNode.remove() method removes the object from the tree it belongs to.

Syntax

node.remove();

Example

Using remove()

<div id="div-01">Here is div-01</div>
<div id="div-02">Here is div-02</div>
<div id="div-03">Here is div-03</div>
var el = document.getElementById('div-02');
el.remove(); // Removes the div with the 'div-02' id

ChildNode.remove() is unscopable

The remove() method is not scoped into the with statement. See Symbol.unscopables for more information.

with(node) { 
 remove();
}
// ReferenceError: remove is not defined 

Polyfill

You can polyfill the remove() method in Internet Explorer 9 and higher with the following code:

// from:https://github.com/jserz/js_piece/blob/master/DOM/ChildNode/remove()/remove().md
(function (arr) {
 arr.forEach(function (item) {
  if (item.hasOwnProperty('remove')) {
   return;
  }
  Object.defineProperty(item, 'remove', {
   configurable: true,
   enumerable: true,
   writable: true,
   value: function remove() {
    if (this.parentNode === null) {
     return;
    }
    this.parentNode.removeChild(this);
   }
  });
 });
})([Element.prototype, CharacterData.prototype, DocumentType.prototype]);

Specifications

Specification Status Comment
DOM
The definition of 'ChildNode.remove' in that specification.
Living Standard Initial definition.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
removeChrome Full support 23Edge Full support 12Firefox Full support 23IE No support NoOpera Full support 15Safari Full support 7WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 23Opera Android Full support 14Safari iOS Full support 7Samsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

See also

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Poslední aktualizace od: mauskin,