Compare Revisions

Transformace XML pomocí XSLT

Change Revisions

Revision 281900:

Revision 281900 by Tomascejka on

Revision 225814:

Revision 225814 by Tomascejka on

Title:
Transformace XML pomocí XSLT
Transformace XML pomocí XSLT
Slug:
Transformace_XML_pomocí_XSLT
Transformace_XML_pomocí_XSLT
Tags:
XSLT, Všechny_kategorie, Potřebuje_zkontrolovat_překlad
Content:

Revision 281900
Revision 225814
t7    <h3 id="P.C5.99ehled" name="P.C5.99ehled">t
8      <a class="external" href="http://developer.mozilla.org/en/d
>ocs/Transforming_XML_with_XSLT:An_Overview">Přehled</a> 
9    </h3>
10    <p>
11      Oddělení obsahu a presentace je klíčovou vlastnosti <a clas
>s="external" href="http://developer.mozilla.org/en/docs/XML">XML< 
>/a>. Strutura XML dokumentu je navržena tak, aby vyjádřila a vysv 
>ětlila vztahy mezi individuálními aspekty samotného obsahu, nezat 
>ěžována tím, jak stanovit jakýkoli příznak o tom, jak by výsledná 
> data měla být presentována. Rozumně navržená struktura je obzvlá 
>šť důležitá, tím více, že datové přenosy jsou zautomatizované a u 
>mísťěné mezi vysoce heterogenními prostředími(stanicemi) propojen 
>é po síti. 
12    </p>
13    <p>
14      Doposud mnoho obsahů uchovávaných XML dokumentech potřebuje
> být presentováno v čitelné podobě pro člověka. Protože prohlížeč 
> poskytuje známý a vysoce flexibilní interface, který je ideálním 
> mechanismem pro dodání takové presentace různých verzí XML obsah 
>u. Built from the ground up utilizing a wide variety of XML techn 
>ologies, Mozilla v sobě začleňuje všechny mechanismy potřebné pro 
> zapracování obouch originálních XML dokumentů a specializovaných 
> stylopisů používajících styly a poskytuje jejich výstup v HTML f 
>ormátu, reducing server load with client-side processing. 
15    </p>
16    <p>
17      V současnosti, Gecko (engine v Mozille a Firefoxu) podporuj
>e dvě formy XML stylopisů. Základní kontrolu vzhledu - písmo, bar 
>vy, pozice a dále -- Gecko používá <a class="external" href="http 
>://developer.mozilla.org/en/docs/CSS">CSS</a>, známé z <a class=" 
>external" href="http://developer.mozilla.org/en/docs/DHTML">DHTML 
></a>. Podporuje vše z CSS1 a většinu z CSS2. Podpora pro CSS3 je  
>právě ve vývoji. Další informace o CSS, viz <a class="external" h 
>ref="http://www.meyerweb.com/eric/css/">Eric Meyer's CSS pages</a 
>>. 
18    </p>
19    <p>
20      My se zaměříme na druhý typ stylopisů, které Gecko podporuj
>e: XSLT stylopis. XSLT je zkratkou pro eXtensible Stylesheet Lang 
>uage/Transform.XSLT dovoluje autorovi transformovat zdrojový XML  
>dokument dvěma výraznými způsoby: manipulací a roztřídění jeho ob 
>sahu, zahrnující jeho celkové uspořádání dle požadavků, a za druh 
>é je to transformace do různorodým formátů. 
21    </p>
22    <h3 id="XSLT.2FXPath_reference" name="XSLT.2FXPath_reference"
>> 
23      XSLT/XPath reference
24    </h3>
25    <ul>
26      <li>xsl:apply-imports (supported)
27      </li>
28      <li>xsl:apply-templates (supported)
29      </li>
30      <li>xsl:attribute (supported)
31      </li>
32      <li>xsl:attribute-set (supported)
33      </li>
34      <li>xsl:call-template (supported)
35      </li>
36      <li>xsl:choose (supported)
37      </li>
38      <li>xsl:comment (supported)
39      </li>
40      <li>xsl:copy (supported)
41      </li>
42      <li>xsl:copy-of (supported)
43      </li>
44      <li>xsl:decimal-format (supported)
45      </li>
46      <li>xsl:element (supported)
47      </li>
48      <li>xsl:fallback (not supported)
49      </li>
50      <li>xsl:for-each (supported)
51      </li>
52      <li>xsl:if (supported)
53      </li>
54      <li>xsl:import (mostly supported)
55      </li>
56      <li>xsl:include (supported)
57      </li>
58      <li>xsl:key (supported)
59      </li>
60      <li>xsl:message (supported)
61      </li>
62      <li>xsl:namespace-alias (not supported)
63      </li>
64      <li>xsl:number (partially supported)
65      </li>
66      <li>xsl:otherwise (supported)
67      </li>
68      <li>xsl:output (partially supported)
69      </li>
70      <li>xsl:param (supported)
71      </li>
72      <li>xsl:preserve-space (supported)
73      </li>
74      <li>xsl:processing-instruction
75      </li>
76      <li>xsl:sort (supported)
77      </li>
78      <li>xsl:strip-space (supported)
79      </li>
80      <li>xsl:stylesheet (partially supported)
81      </li>
82      <li>xsl:template (supported)
83      </li>
84      <li>xsl:text (partially supported)
85      </li>
86      <li>xsl:transform (supported)
87      </li>
88      <li>xsl:value-of (partially supported)
89      </li>
90      <li>xsl:variable (supported)
91      </li>
92      <li>xsl:when (supported)
93      </li>
94      <li>xsl:with-param (supported)
95      </li>
96    </ul>
97    <h4 id="Osy" name="Osy">
98      Osy
99    </h4>
100    <ul>
101      <li>ancestor
102      </li>
103      <li>ancestor-or-self
104      </li>
105      <li>attribute
106      </li>
107      <li>child
108      </li>
109      <li>descendant
110      </li>
111      <li>descendant-or-self
112      </li>
113      <li>following
114      </li>
115      <li>following-sibling
116      </li>
117      <li>namespace (not supported)
118      </li>
119      <li>parent
120      </li>
121      <li>preceding
122      </li>
123      <li>preceding-sibling
124      </li>
125      <li>self
126      </li>
127    </ul>
128    <h4 id="Funkce" name="Funkce">
129      Funkce
130    </h4>
131    <ul>
132      <li>boolean() (supported)
133      </li>
134      <li>ceiling() (supported)
135      </li>
136      <li>concat() (supported)
137      </li>
138      <li>contains() (supported)
139      </li>
140      <li>count() (supported)
141      </li>
142      <li>current() (supported)
143      </li>
144      <li>document() (supported)
145      </li>
146      <li>element-available() (supported)
147      </li>
148      <li>false() (supported)
149      </li>
150      <li>floor() (supported)
151      </li>
152      <li>format-number() (supported)
153      </li>
154      <li>function-available() (supported)
155      </li>
156      <li>generate-id() (supported)
157      </li>
158      <li>id() (partially supported)
159      </li>
160      <li>key() (supported)
161      </li>
162      <li>lang() (supported)
163      </li>
164      <li>last() (supported)
165      </li>
166      <li>local-name() (supported)
167      </li>
168      <li>name() (supported)
169      </li>
170      <li>namespace-uri() (supported)
171      </li>
172      <li>normalize-space() (supported)
173      </li>
174      <li>not() (supported)
175      </li>
176      <li>number() (supported)
177      </li>
178      <li>position() (supported)
179      </li>
180      <li>round() (supported)
181      </li>
182      <li>starts-with() (supported)
183      </li>
184      <li>string() (supported)
185      </li>
186      <li>string-length() (supported)
187      </li>
188      <li>substring() (supported)
189      </li>
190      <li>substring-after() (supported)
191      </li>
192      <li>substring-before() (supported)
193      </li>
194      <li>sum() (supported)
195      </li>
196      <li>system-property() (supported)
197      </li>
198      <li>translate() (supported)
199      </li>
200      <li>true() (supported)
201      </li>
202      <li>unparsed-entity-url() (not supported)
203      </li>
204    </ul>
205    <h3 id="Pro_dal.C5.A1.C3.AD_.C4.8Detbu" name="Pro_dal.C5.A1.C
>3.AD_.C4.8Detbu"> 
206      Pro další četbu
207    </h3>
208    <pre class="eval">
209   *  Books
210   * Online
211         o The World Wide Web Consortium
212         o Portals
213         o Articles
214         o Tutorials/Examples
215         o Mailing Lists/Newsgroups
216</pre>

Back to History