Revision 272328 of Stručný_úvod_do_DOM

  • Revision slug: Stručný_úvod_do_DOM
  • Revision title: Stručný úvod do DOM
  • Revision id: 272328
  • Created:
  • Creator: -draconis-
  • Is current revision? Ne
  • Comment Stylisticke upravy

Revision Content

{{wiki.template('PotřebujeZkontrolovatPřeklad')}}

Co je to DOM?

Document Object Model (objektový model dokumentu) je API pro HTML a XML dokumenty. Umožňuje strukturované znázornění dokumentu, umožňuje upravovat obsah a vizuální podobu. V podstatě propojuje webové stránky se skriptovacími nebo programovacími jazyky.

Všechny vlastnosti, metody a události, které jsou k dispozici webovým vývojařům k úpravě a vytváření webových stránek, jsou uspořádány do {{mediawiki.interwiki('en', 'Gecko_DOM_Reference', 'objektů')}} (tj. objekt 'dokument', který představuje dokument jako takový, objekt 'tabulka', který představuje HTML prvky tabulky, atd.). Tyto objekty jsou přístupné pomocí skriptovacích jazyků ve většině současných webových prolížečů.

DOM je nejčastěji využíván ve spojení s JavaScriptem - tím způsobem, že kód je napsán v JavaScriptu, ale využívá DOM pro přístup k webové stránce a jejím prvkům. Nicméně DOM byl navržen tak, aby nebyl závislý na žádném programovacím jazyku. Vytváří strukturované znázornění dokumentu dostupné pod jediným API. Ačkoliv jsme na této stránce zaměřeni na JavaScript, DOM může být implementován libovolným jazykem.

Konsorcium World Wide Web ustanovilo standard pro DOM, nazvaný W3C DOM. Nyní jej mají nejdůležitější prohlížeče implementován správně a díky tomu je možné psát výkonné aplikace nezávislé na konkrétním prohlížeči.

Proč je důležitá podpora DOM v Mozille?

"Dynamické HTML" (DHTML) je termín používaný některými webmastery - vyjadřuje kombinaci HTML, kaskádových stylů a skriptů, které umožňují oživit webové stránky. Pracovní skupina W3C DOM vyvíjí velké úsilí, aby nalezla řešení schopná spolupracovat s libovolným skriptovacím jazykem. Tato řešení jsou pak akceptována (více na W3C FAQ). Vzhledem k tomu, že Mozilla uplatňuje název "Platforma webových aplikací", je podpora DOM jedním z nejdůležitějších požadavků a je nezbytná, jestliže chce Mozilla být funkčně schopnou alternativou k ostatním prohlížečům.

Ještě důležitější je fakt, že uživatelské rozhraní Mozilly (tedy i Firefoxu a Thunderbirdu) je založeno na XUL - XML User interface Language. Takže Mozilla využívá DOM pro manipulaci {{mediawiki.interwiki('en', 'Dynamically_modifying_XUL-based_user_interface', 's vlastním uživatelským rozhraním')}}.

{{ wiki.languages( { "en": "en/About_the_Document_Object_Model", "es": "es/Acerca_del_Modelo_de_Objetos_del_Documento", "fr": "fr/\u00c0_propos_du_Document_Object_Model", "pl": "pl/O_modelu_obiektowym_dokumentu" } ) }}

Revision Source

<p>{{wiki.template('PotřebujeZkontrolovatPřeklad')}}
</p>
<h3 name="Co_je_to_DOM.3F"> Co je to DOM? </h3>
<p><a href="cs/DOM">Document Object Model</a> (objektový model dokumentu) je API pro <a href="cs/HTML">HTML</a> a <a href="cs/XML">XML</a> dokumenty. Umožňuje strukturované znázornění dokumentu, umožňuje upravovat obsah a vizuální podobu. V podstatě propojuje webové stránky se skriptovacími nebo programovacími jazyky.
</p><p>Všechny vlastnosti, metody a události, které jsou k dispozici webovým vývojařům k úpravě a vytváření webových stránek, jsou uspořádány do {{mediawiki.interwiki('en', 'Gecko_DOM_Reference', 'objektů')}} (tj. objekt 'dokument', který představuje dokument jako takový, objekt 'tabulka', který představuje HTML prvky tabulky, atd.). Tyto objekty jsou přístupné pomocí skriptovacích jazyků ve většině současných webových prolížečů.
</p><p>DOM je nejčastěji využíván ve spojení s <a href="cs/JavaScript">JavaScriptem</a> - tím způsobem, že kód je napsán v JavaScriptu, ale využívá DOM pro přístup k webové stránce a jejím prvkům. Nicméně DOM byl navržen tak, aby nebyl závislý na žádném programovacím jazyku. Vytváří strukturované znázornění dokumentu dostupné pod jediným API. Ačkoliv jsme na této stránce zaměřeni na JavaScript, DOM může být implementován <a class="external" href="http://www.w3.org/DOM/Bindings">libovolným jazykem</a>.
</p><p><a class="external" href="http://www.w3.org/">Konsorcium World Wide Web</a> ustanovilo <a class="external" href="http://www.w3.org/DOM/">standard pro DOM</a>, nazvaný W3C DOM. Nyní jej mají nejdůležitější prohlížeče implementován správně a díky tomu je možné psát výkonné aplikace nezávislé na konkrétním prohlížeči.
</p>
<h3 name="Pro.C4.8D_je_d.C5.AFle.C5.BEit.C3.A1_podpora_DOM_v_Mozille.3F"> Proč je důležitá podpora DOM v Mozille? </h3>
<p>"Dynamické HTML" (<a href="cs/DHTML">DHTML</a>) je termín používaný některými webmastery - vyjadřuje kombinaci HTML, kaskádových stylů a skriptů, které umožňují oživit webové stránky. Pracovní skupina W3C DOM vyvíjí velké úsilí, aby nalezla řešení schopná spolupracovat s libovolným skriptovacím jazykem. Tato řešení jsou pak akceptována (více na <a class="external" href="http://www.w3.org/DOM/faq.html">W3C FAQ</a>). Vzhledem k tomu, že Mozilla uplatňuje název "Platforma webových aplikací", je podpora DOM jedním z nejdůležitějších požadavků a je nezbytná, jestliže chce Mozilla být funkčně schopnou alternativou k ostatním prohlížečům.
</p><p>Ještě důležitější je fakt, že uživatelské rozhraní Mozilly (tedy i Firefoxu a Thunderbirdu) je založeno na <a href="cs/XUL">XUL</a> - XML User interface Language. Takže Mozilla využívá DOM pro manipulaci {{mediawiki.interwiki('en', 'Dynamically_modifying_XUL-based_user_interface', 's vlastním uživatelským rozhraním')}}.
</p>{{ wiki.languages( { "en": "en/About_the_Document_Object_Model", "es": "es/Acerca_del_Modelo_de_Objetos_del_Documento", "fr": "fr/\u00c0_propos_du_Document_Object_Model", "pl": "pl/O_modelu_obiektowym_dokumentu" } ) }}
Revert to this revision